Master Builders Solutions haqqında

BASF şirkəti, Master Builders Solutions vasitəsilə tikinti və konstruksiayalar üçün qabaqcıl kimyəvi həllər sahəsində qlobal marka təqdim etməkdədir. Bu marka,  mövcud olan BASF markaları və məhsullarının gücü əsasında yaradılmışdır və inşaat sektorunda 100 ildən çox olan təcrübəmizi təmsil etməkdədir.   

Master Builders Solutionsmarkası inşaat, texniki xidmət, təmir və konstruksiyaların bərpası üzrə kimyəvi həllər hazırlamada BASF şirkətinin peşəkar təcrübəsini bir araya gətirməkdədir.  Master Builders Solutions, tikinti sənayesində bir əsrdən çox bir müddətdə əldə edilən təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

Master Builders Solutions markası altında geniş məhsul portfeli, konstruksiyaların tikintisi, texniki xidməti, təmiri və bərpası üçün davamlı həlləri əhatə edir:     

  • Beton qatqıları
  • Sement qatqıları
  • Yeraltı konstruksiyalar üçün həllər
  • İş qabiliyyətini artıran sementləmə məhlulları
  • Təmir və konstruksiya möhkəmləndirici həllər
  • Su izolyasiya həlləri
  • Tikiş doldurucuları və keramika həlləri
  • Yer səthinin üzlənməsi həlləri.

Master Builders Solutions markası, standartlaşmış terminologiyamızı və məhsul portfelimizi açıq və asan anlaşılan şəkildə ifadə edir. Hər bir məhsulun adı tətbiq sahəsini, bir funksiyanı ya da iş qabiliyyətini təmsil etməkdədir