Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 236

MasterFinish ® RL 236 Estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 309

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 345

MasterFinish ® RL 345 Prefabrik istehsalında estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish® MPT 299

MasterFinish ® MPT 299 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

Technical Data Sheets / Guides
05.08.2019

MasterFlow 928_yanvar 2019

MasterFlow ® 928 – öz-özünə yayılan tək komponentli, polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı duru məhluldur ... EN 1504-3/R4 və EN 1504-6 uyğundur ... Kapilyar su udması (TS EN 13057 ...

Brochures / Product Literature
16.07.2019

MasterFlow_Chemical Anchoring_AZ version.pdf

®MasterFlow Kimyəvi ankerləmə sistemləriOrta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər2BASF'dan Master Builders Solutions Master Builders Solutions markası, yeni tikililərin ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco N 620

MasterEmaco ® N 620 Quru beton üçün təmir materialı ... : • Quru beton səthləri və suvaq üçün • Divar və tavanların suaqlanması və təmiri üçün. • Künclərin və kənar hissələrin təmiri ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco N 900

MasterEmaco ® N900 Beton səthi təmir materialı ... MasterEmaco ® N900 – beton elementlərinin yekun tamamlanmasında, səthlərinin hamarlanma işləri üçün tək komponentli, polimer və ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco S 388

MasterEmaco ® S 388 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ... • Dəmir-beton inşaat elementlərin təmirində; • Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco S 488

MasterEmaco ® S 488 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ... • Dəmir-beton inşaat elementlərin təmirində; • Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco S 488PG

MasterEmaco ® S 488 PG Təmir tikinti məhlulu ... MasterEmaco ® S 488PG – tək komponentli, sement əsaslı duru təmir tikinti məhluludur ... Tərkibinə mineral əlavələr, polimerli və lifli ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterFiber 240_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 240 Döşəmə betonlar üçün struktur sintetik makrofiber ... MasterFiber ® 240 – polipropilen polimerdən preslənib çıxarılır və betonda akrajı artırmaq üçün burulmuş profil ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterFiber 249_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 249 Tökmə betonların gücləndirilməsi üçün struktur polipropilen lifi ... Master ® Fiber 249 – təbii polipropilen homo polimerdən preslənib çıxarılır və möhkəmləndirici ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish 202

MasterFinish ® 202 Solvent əsaslı, istifadəyə hazır, qəlib ayırıcı vasitə ... MasterFinish ® 202, hava boşluqsuz, eyni mənşəli, hamar beton səthi əldə etmək və qəlibdən betonun asan ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem ES 2135_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2135 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem ES 2136_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2136 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem LS 2138

MasterCem ® LS 2138 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem LS 2150

MasterCem ® LS 2150 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı. Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem LS 3122_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® LS 3122 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem LS 3140

MasterCem ® LS 3140 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

21 to 40 of 119 results
Items per page