Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco N 601

MasterEmaco ® N 601 Beton səthi təmir materialı ... MasterEmaco ® N 601 səthin doldurulması və hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuş polimer möhkəmləndirici sement əsaslı birkomponentli ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterEmaco N 605

MasterEmaco ® N 605 Quru beton üçün təmir materialı ... : • Quru beton səthləri və suvaq üçün • Divar və tavanların suaqlanması və təmiri üçün. • Künclərin və kənar hissələrin təmiri ...

Brochures / Product Literature
07.09.2020

Tunel qazma masinlari_AZ

Tunel Qazma Maşınları üçün sərfiyyat materiallarıYeraltı inşaat işləri üçün həllərMaster Builders Solutions, qurğuların tikintisi, təmiri və mühafizəsi üçün həll yollarının ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... EN 1504-4 və EN 1504-6 uyğundur ... : • Beton və daş divarlarda armatur və anker millərinin çıxıntılarının ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterCast 10_yanvar 2019.pdf

MasterCast ® 10 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterCast 740_yanvar 2019.pdf

MasterCast ® 740 Hazır beton məhsulları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yeni, plastifikator Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem 2137

MasterCem ® 2137 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem 2140

MasterCem ® 2140 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı. Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem ES 2102

MasterCem ES 2102 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem ES 2125

MasterCem ® ES 2125 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
13.06.2019

MasterCem ES 2130

MasterCem ® ES 2130 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterAir 200

MasterAir ® 200 betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil olmasını təmin edən, kicik və dayanıqlı hava qabarcıqları yaranmasını təmin edərək, tərkibin donma-donu açılma ...

Technical Data Sheets / Guides
01.08.2019

MasterBrace ADH 1000_yanvar 2019

MasterBrace ® ADH 1000 Yüksək keyfiyyətli, stirol olmayan, epoksid akrilat əsaslı bərkidici qarışıq ... MasterBrace ® ADH 1000 - iki komponentli, təkmilləşdirilmiş, epoksid akril ...

Technical Data Sheets / Guides
28.07.2017

MasterBrace ADH 1406

Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... : • Beton və daş divarlarda armatur və anker millərinin çıxıntılarının quraşdırılmasında; • Enli çatların təmirində və izolyasiyasında ...

Technical Data Sheets / Guides
22.08.2019

Asfalt qatqilari_Az brosur_web

17.09.2020

Referens layihələr kataloqu

Master Builders Solutions ilə BASF şirkəti konstruksiyalar üçün qabaqcıl kimyəvi həllər sahəsində qlobal bir marka təklif edir ... Bu marka mövcud BASF markaları və məhsullarının gücü ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 4_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 4 Sement əsaslı kafel yapışdırıcısı (incə dənəcikli ... MasterTile ® 4 sement əsaslı kafel yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək stabilliyə malik yapışdırıcıdır ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 5_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 5 Sement əsaslı kafel və metlax yapışdırıcısı (incə dənəcəkli ... MasterTile ® 5 sement əsaslı kafel, qazobeton yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək stabilliyə ...

Technical Data Sheets / Guides
29.07.2019

MasterSeal 589_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı ... MasterSeal ® 589 - dахili və хаrici bеtоn ...

Brochures / Product Literature
16.07.2019

MasterSeal 754_mart 2019_AZ version.pdf

41 to 60 of 119 results
Items per page