Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 700_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 700 Kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı dayanıqlı, keramikalar üçün iki komponentli epoksid əsaslı yapışdırıcı və tikişlər üçün dolğu materialı ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile FLX 22_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 22 Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı (incə dənəcikli ... EN 12004 – C2T sinfi üçün uyğundur ... Əgər səthdə 5 mm - 20 mm ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile FLX 24_yanvar 2019.pdf

Keramika (saxsı) və qranit üçün polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı, yüksək effektə malik elastik yapışdırıcı ... MasterTile ® FLX 24 – keramika, qranit, mərmər, təbii daş, şüşə ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile FLX 29_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 29 Sement əsaslı, tərkibi polimerlərlə gücləndirilmiş qranit, mərmər, təbii daş, mozaik şüşə və yerə döşənən plastik daşların yapışdırılmasında istifadə edilən ...

Technical Data Sheets / Guides
10.09.2019

MasterTile FLX 555

MƏHLULUN PROPORSİYASI®MasterTile FLX 555Qarışdırılan suyun miqdarıMəhlulun sıxlığımax 0,29 lt 1,80 kg/litr 900 gr toz üçün 20 kg torba üçün max 6,4 lt ®MasterTile FLX ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile FLX 555_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 555 Keramika və kafel üçün sement əsasli elastik dərz dolğusu ... MasterTile ® FLX 555 sement əsaslı, qranit, mərmər, çini, fayans və keramika üçün istifadə olunan ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile P 300_avqust 2018.pdf

MasterTile ® P 300 Kopolimer akril əsaslı, dayanıqlılığı artıran astar ... MasterTile ® P300 kopolimer akril əsaslı, tək komponentli, hopdurucu səthlər üçün astar materialıdır ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile P 302_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® P 302 Polimer modifikasiyalı qatran əsaslı, emal olunmamış beton səthlər, divarlar və tavanlar üçün suvaq astarı ... : • Daxili məkanlarda şaquli səthlərdə və tavanlarda ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile WP 635_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 635 İkikomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement və akril əsaslı su izolyasiya materialı ... Su daxil olan tərəflərdən daxili və xarici, şaquli və üfqi səthlərdə ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile WP 665_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 665 Birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement əsaslı su izolyasiya materialı ... MasterTile® WP 665 – birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili, daxili və ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile WP 666_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 666 İkikomponentli, sement və akril əsaslı, elastik su izolyasiya materialı ... MasterTile ® WP 666 – ikikomponentli, daxili və xarici beton arakəsmələrdə və sement ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile WP 667_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 667 İkikomponentli, sement və akril əsaslı, yarım elastik su izolyasiya materialı ... MasterTile ® WP 667 – ikikomponentli, daxili və xarici beton arakəsmələrdə və ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterTop 100_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 100 Sement əsaslı istifadə üçün hazır olan üst qat sərtləşdiricisidir ... MasterTop ® 100 sement əsaslı, tərkibində kvars qumu olan, ağır və orta yüklərdə işləyə bilən ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterTop 430_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 430 Korund aşqarlı səth bərkidicisi ... MasterTop ® 430 – sement əsaslı, korund aşqarlı, ağır yükə davam gətirə biləcək yeni hamarlanmış döşəmə betonu səthlərinə toz ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterTop 505_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 505 Sement əsaslı özüyayılan düzləşdirən hamarlayıcı örtük materialı ... : • Daxili məkanlarda; • Xəstəxanalarda; • Tədris binaları və inzibati binalarda; • Mehmanxanalarda ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterTop 528_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 528 Sement əsaslı, özüyayılan hamarlayacı örtük ... MasterTop ® 528 sement əsaslı, istifadəyə hazır, tək səfərdə incə və ya qalın tətbiq üçün əlverişli, özüyayılan ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterTop 535_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 535 Sement əsaslı, özüyayılan döşəmə örtüyü ... MasterTop ® 535 sement əsaslı, özüyayılan hamarlayıcı örtük materialıdır ... • Özü yayılır və hamarlanır. • Asanlıqla və tez bir ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterX-Seed 100

Sement əsaslı materiallar üçün spesifik bərkimə sürətləndirici – kristallik sürətli bərkimə konsepsiyasının əsas komponenti ... Master X Seed ® 100 – təzə sementin (6-12 saat ...

Project References
06.09.2019

Socar Polymer

Connected to SucceedIn Azerbaijan, a large variety of different Master Builders Solutions products has been used in a petrochemicals-plant project since the beginning of ...

Certification
15.07.2019

Uygunluq sertifikati_21.05.2020_01.pdf

81 to 100 of 119 results
Items per page