MasterCast® 125 Suvaq və hamarlayıcı qat üçün ilişkənliyi və kecirməzliyi artıran akril əsaslı dispersiya şəklində əlavədir.

Tətbiq sahəsi:

  • Daxili və xarici, ufiqi və şaquli səthlərdə;
  • İnşaat məhlullarında, suvaq və hamarlayıcı qatlarda;
  • Təmir məqsədli məhlullarda onların ilişgənlik xususiyyətlərini artıran bir əlavə kimi istifadə olunur.

Üstünlükləri

  • Möhkəm və dayanıqlı bağ əmələ gətirir;
  • Mükəmməl ilişkənliyi və kecirməzliyi təmin edir;
  • Su, yağ və duz həlledicilərinə qarşı dayanıqlığı artırır;
  • Donma-donu acılma dövrlərinə dayanıqlıdır;
  • Cökməni azaltmaq hesabına çat əmələ gəlmədən bərkiməni təmin edir;
  • Sabunlaşmanın qarşısını alır və tərkibində korroziyaya səbəb olan əlavələr yoxdur.