MasterFlow® 928 – öz-özünə yayılan tək komponentli, polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı duru məhluldur.

TƏTBİQ SAHƏSİ

 • Arakəsmə və sütunların ucluqlarının hazırlanmasında;
 • Blok inşaat konstruksiyaların quraş¬dırıl-masında;
 • Elektrik stansiyalarında turbinlərin sabitlənməsində;
 • Əsasların üzərində generator, compresor və nasosların quraşdırılmasında;
 • Əsasların üzərində müxtəlif sənaye dəzgahlarının quraşdırılmasında;
 • Polad sütunların özülə bərkidilməsində;
 • Dəmir-beton və polad hörgülərdə xüsusi saxlanmış boşluqların doldurulmasında.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • Hazırlanması üçün ancaq suyun tələb olunması və taxta qəlibdə rahat yayılması;
 • Yüklərə qarşı yüksək dayanıqlığa malik olması;
 • Yüksək axıcılığa malik olması;
 • Suyunun ayrılmaması;
 • Plastiklik və erkən bərkimə mərhələsində genişlənməsi;
 • İstismar müddətində atmosfer təsirlərindən, özünün fiziki xüsusiyyətlərini dəyişdirməməsi;
 • Beton və armaturla yüksək ilişkənliyə malik olması;
 • Sukeçirməməzliyi;
 • Sulfat və xloridə qarşı dayanıqlı olması;
 • Yağa qarşı dayanıqlığa malik olması;
 • Donma – donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;
 • Yığılmaması kimi üstünlüklərə malikdir.