MasterRoc® HCA 20 nasıl çalışır?

Hazır beton üretiminde transmikser içerisinde kalan yıkama suyu ve az miktardaki beton atığın bertaraf edilmesi her zaman problemlere yol açmaktadır. MasterRoc  HCA 20’nin çimento priz süresini kontrol edebilmesi sayesinde beton üretim işlemlerinde “sıfır atık üretimi” konseptini sağlar: Bu sayede hazır beton üretiminde yıkama suyu ve atılacak kullanılmamış taze beton atığı artık olmaz. MasterRoc  HCA 20 betona beton santralinde karıştırma anında ilave edilir. Betonun hidratasyonunu 3 saatten 72 saate kadar kontrol altına alır.Beton santralinde üretilen betonun zmana bağlı olmaksızın sorunsuz olarak sevkiyatını mümkün kılar.

MasterRoc ® HCA 20 ne için kullanılır?

MasterRoc  HCA 20 üretilen betonun tamamının kayıpsız olarak kullanılmasının sağlar.

MasterRoc ® HC 20’nin faydaları nelerdir?

  • Transmikser içerisinde geceden ya da hafta sonundan kalan beton yıka suyunun stabilizasyonu ve yeniden kullanılmasına olanak sağlar. Stabilize edilen beton yıkama suyu taze beton üretiminde karıştırma suyu olarak tekrar kullanılır. Ayrıca, transmikserin iç kısımlarının daha iyi temizlenmesini sağlar. Bütün bunların hepsi yeniden kazanım ve ya geri dönüşüm ünitelerine ihtiyaç duymadan ve ciddi oranda tasarruf sağlayarak gerçekleştirir. Bu sayede transmikserin bıçakları daha az bakıma ihtiyaç duyacak ve yıkama işlemleri daha az zaman harcanacağından dolayı işçilik maliyetlerini de azaltacaktır.
  • Kullanılamayan taze beton bir geceliğine ya da hafta sonu boyunca tutulup tekrar kullanılabilir. Yine, yeniden kazanım ya da geri dönüşüm ünitelerine gerek duymadan, yeniden üretim ve katı atıkların bertaraf edilme maliyetlerini ortadan kaldırması sayesinde ciddi oranda mali avantaj sağlar.
  • Sulu çimento ya da kullanılmamış taze betonun ortadan kaldırılması ile ilgili çevresel endişeleri ortadan kaldırır.
  • MasterRoc  HCA 20 ile işlem görmüş beton ve yıkama suyundan elde edilen beton aynı kompozisyondaki örnek betona eşit ya da daha yüksek bir performans sağlar.
  • Beton üretim sürecinde, atıkların olmasını ortadan kaldırmasından dolayı çevresel korumaya olanak sağlar. Böylece hem halkın hem de hazır beton üreticilerinin itibarını arttırır.