Sement Sənayesi üçün həllər

BASF şirkətinin, yüksək iş qabiliyyətinə malik kimyəvi sement qatqıları sahəsində ən müasir texnoloji yenilikləri, dünyanın ən mürəkkəb sənayelərindən birində sement istehsalçılarının qarşılaşdığı çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdədir.

Peşəkar təcrübəmizdən faydalanın

Klinker əmsalını azaltmaq, istehsalat effektivliyini artırmaq, iş qabiliyyətini yüksəltmək və karbon dioksid buraxılışını azaltmaq kimi bir-birilə ziddiyyət təşkil edən vəzifələr müəssisə və insan resurslarının işlərini çətinləşdirir.

Kimyəvi və mineraloji qarşılıqlı əlaqə üzrə uzun müddətli peşəkar biliyi ilə BASF şirkətinin sement mütəxəssislərindən ibarət qlobal şəbəkəmiz günümüzün çox böyük rəqabətli bazarında hədəfinə çatmaqdadır. Layihənin əvvəlindən son qiymətləndirilməsinə qədər yerində mükəmməl texniki dəstək göstərməklə, həllərimizin peşəkar olaraq tətbiq olunmasına zəmanət veririk. Qiymətləndirmələrimiz istehsal xərclərini azaldaraq və sementin keyfiyyətini, möhkəmliyini maksimuma çatdıraraq mövcud olan şərtlər və yerli xammallar üçün fayda əmələ gətirməklə, müştəriyə yönəlmiş düzgün məhsul həllərinə zəmanət verir. 

MasterCem