Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  Fondy Lone Star získají divizi Construction Chemicals společnosti BASF

  Dnes, BASF a pobočka soukromé investiční firmy Lone Star s celosvětovou působností, podepsaly kupní smlouvu o akvizici obchodní divize BASF Construction Chemicals. Kupní cena na bezhotovostním a bezdluhovém základě je 3,17 miliard eur. Ukončení transakce se očekává ve třetím kvartálu roku 2020, přičemž podléhá souhlasu příslušných orgánů hospodářské soutěže. 

  „Naším cílem bylo najít nový domov pro naši obchodní divizi Construction Chemicals, kde může plně využívat svůj potenciál,“ uvedla Saori Dubourg, členka představenstva BASF SE zodpovědná za divizi Construction Chemicals. „Pod záštitou společnosti Lone Star se tým Construction Chemicals může soustředit na svůj růst s přístupem specifickým pro daný průmysl.“ 
       
  „BASF divize Construction Chemicals výborně zapadá do našeho portfolia a doplňuje naše investice v oblasti stavebních materiálů,“ řekl Donald Quintin, prezident Evropy ve společnosti Lone Star. „Vysoce si ceníme celým odvětvím uznávané znalosti a kompetence odborníků BASF z divize Construction Chemicals, podporované silnými výsledky v oblasti inovativních výrobků a přesvědčivým výzkumným a vývojovým programem. Těšíme se, že společně budeme pokračovat v podnikatelském přístupu zaměřeném na růst.“
   
  BASF divize Construction Chemicals provozuje s více jak 7 000 zaměstnanci výrobní a obchodní pobočky ve více než 60 zemích a v roce 2018 dosáhla obratu přibližně ve výši 2,5 miliard eur. Podepsání smlouvy má okamžitý vliv na vykazování skupiny BASF: zpětně, od 1. ledna 2019, už nebudou tržby a zisky divize Construction Chemicals součástí tržeb, zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) a zisku z provozní činnosti (EBIT) před započítáním speciálních položek skupiny BASF. Údaje za předcházející rok se odpovídajícím způsobem upraví (přepočítané tržby skupiny BASF za rok 2018: 60,2 miliard eur; upravený ukazatel EBITDA: 8,970 miliard eur; EBIT před započtením speciálních položek: 6,281 miliard eur). Až do ukončení akvizice bude zisk vykazovaný ve výnosech po zdanění skupiny BASF jako samostatná položka („Příjem po zdanění z ukončených činností“).

  O společnosti Lone Star

  Lone Star je soukromá investiční společnost, která celosvětově investuje do nemovitostí, kapitálových, úvěrových a jiných finančních aktiv. Od založení prvního fondu v roce 1995, společnost Lone Star připravila 20 soukromých investičních fondů s celkovými kapitálovými závazky v hodnotě přibližně 85 miliard amerických dolarů. Jako vedoucí soukromý kapitálový investor v oblasti stavebních materiálů a souvisejících odvětví, Lone Star má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v tomto sektoru se silným portfoliem investic v Evropě i Severní Americe. Další informace naleznete na www.lonestarfunds.com.
  Kontakty pro média:
  Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Tel.: +49 69 973 6263, Mobil: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com
  Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Tel.: +1 212 849 9662, Mobil: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com

  O společnosti BASF

  Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 122 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2018 dosáhla BASF obratu kolem 63 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.
   

  Výhledová prohlášení a prognózy

  Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.