Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  ​MasterProtect 8500 CI: nejmodernější ochrana výztuže v betonu proti korozi

  • Prodloužení životnosti všech typů železobetonových konstrukcí a snížení nákladů na údržbu

  • Prokazatelná účinnost i v případě dodatečného vzniku trhlin

  • Bezpečná a snadná aplikace

  Master Builders Solutions® uvádí na trh produkt MasterProtect 8500 CI, nejpokročilejší migrující inhibitor koroze, který byl vyvinut vědeckými pracovníky po mnoha letech výzkumu a zkoušek s cílem zkvalitnit a doplnit široké portfolio pro opravy a ochranu betonu.

  MasterProtect 8500 CI je dvoufázový migrující inhibitor koroze na bázi silanu, který se aplikuje na povrch všech typů železobetonových konstrukcí – nových i stávajících – bez vlivu na vzhled betonu.

  MasterProtect 8500 CI 

  Díky dvojí funkci převyšuje produkt MasterProtect 8500 CI nabídku stávajících inhibitorů na trhu: jeho revoluční směs vysoce kvalitních silanů v kombinaci s vybranými inhibitory koroze zajišťuje dlouhodobou ochranu betonových konstrukcí a prodlužuje jejich životnost. Jedinečná přidaná hodnota produktu MasterProtect 8500 CI spočívá v tom, že zajišťuje ochranu také v případě dodatečného vzniku trhlin, jak bylo prokázáno různými nezávislými zkouškami.

  Kromě toho má produkt MasterProtect 8500 CI velmi nízkou viskozitu, která zlepšuje průnik do betonu v širokém teplotním rozsahu, nižší obsah těkavých látek (VOC) a vyšší bod vzplanutí, což vede k celkově snazší a bezpečnější manipulaci s produktem, než je tomu u řady jiných inhibitorů.

  Další informace naleznete na adrese corrosion-never-sleeps.master-builders-solutions.com/cs.

  O divizi chemických produktů pro stavebnictví

  Divize stavební chemie pod celosvětovou značkou Master Builders Solutions nabízí pokročilá chemická řešení pro novou výstavbu, údržbu, opravu a rekonstrukci staveb. Značka těží ze zkušeností získaných ve stavebním průmyslu po vice než jedno století. Naše komplexní portfolio zahrnuje přísady do betonu i cementu, řešení pro podzemní stavby, hydroizolační systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu betonu, injektážní hmoty, řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro ochranu dřeva.

  Téměř 7 000 zaměstnanců divize stavební chemie vytváří globální komunitu stavebních odborníků. K řešení specifických stavebních výzev našich zákazníků od konceptu až po dokončení projektu spojujeme naše know-how napříč oblastmi odborných znalostí a regionů a čerpáme ze zkušeností získaných v nesčetných stavebních projektech po celém světě. Využíváme globální technologie i naše důkladné znalosti místních stavebních potřeb pro rozvoj inovací, které pomáhají našim zákazníkům, aby byli úspěšnější a dosahovali udržitelné výstavby.

  Divize Master Builders Solutions provozuje výrobní závody a prodejní centra ve více než 60 zemích a v roce 2018 dosáhla tržeb ve výši přibližně 2,5 miliardy eur.