​MasterProtect 8500 CI: nejmodernější ochrana výztuže v betonu proti korozi

  • Prodloužení životnosti všech typů železobetonových konstrukcí a snížení nákladů na údržbu

  • Prokazatelná účinnost i v případě dodatečného vzniku trhlin

  • Bezpečná a snadná aplikace

Master Builders Solutions® uvádí na trh produkt MasterProtect 8500 CI, nejpokročilejší migrující inhibitor koroze, který byl vyvinut vědeckými pracovníky společnosti BASF po mnoha letech výzkumu a zkoušek s cílem zkvalitnit a doplnit široké portfolio pro opravy a ochranu betonu.

MasterProtect 8500 CI je dvoufázový migrující inhibitor koroze na bázi silanu, který se aplikuje na povrch všech typů železobetonových konstrukcí – nových i stávajících – bez vlivu na vzhled betonu.

MasterProtect 8500 CI

Díky dvojí funkci převyšuje produkt MasterProtect 8500 CI nabídku stávajících inhibitorů na trhu: jeho revoluční směs vysoce kvalitních silanů v kombinaci s vybranými inhibitory koroze zajišťuje dlouhodobou ochranu betonových konstrukcí a prodlužuje jejich životnost. Jedinečná přidaná hodnota produktu MasterProtect 8500 CI spočívá v tom, že zajišťuje ochranu také v případě dodatečného vzniku trhlin, jak bylo prokázáno různými nezávislými zkouškami.

Kromě toho má produkt MasterProtect 8500 CI velmi nízkou viskozitu, která zlepšuje průnik do betonu v širokém teplotním rozsahu, nižší obsah těkavých látek (VOC) a vyšší bod vzplanutí, což vede k celkově snazší a bezpečnější manipulaci s produktem, než je tomu u řady jiných inhibitorů.

Další informace naleznete na adrese www.corrosion-never-sleeps.basf.com/cs.

O divizi chemických produktů pro stavebnictví

Divize stavební chemie společnosti BASF nabízí pokročilá chemická řešení pod celosvětovou značkou Master Builders Solutions pro novou výstavbu, údržbu, opravu a rekonstrukci staveb. Značka těží ze zkušeností získaných ve stavebním průmyslu po vice než jedno století. Naše komplexní portfolio zahrnuje přísady do betonu i cementu, řešení pro podzemní stavby, hydroizolační systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu betonu, injektážní hmoty, řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro ochranu dřeva.

Téměř 7 000 zaměstnanců divize stavební chemie vytváří globální komunitu stavebních odborníků. K řešení specifických stavebních výzev našich zákazníků od konceptu až po dokončení projektu spojujeme naše know-how napříč oblastmi odborných znalostí a regionů a čerpáme ze zkušeností získaných v nesčetných stavebních projektech po celém světě. Využíváme globální technologie společnosti BASF i naše důkladné znalosti místních stavebních potřeb pro rozvoj inovací, které pomáhají našim zákazníkům, aby byli úspěšnější a dosahovali udržitelné výstavby.

Divize provozuje výrobní závody a prodejní centra ve více než 60 zemích a v roce 2018 dosáhla tržeb ve výši přibližně 2,5 miliardy eur.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme ekonomický úspěch, ochranu životního prostředí a sociální odpovědnost. Více než 122 000 zaměstnanců skupiny BASF Group přispívá k úspěchu našich zákazníků v téměř každém odvětví a skoro v každé zemi na světě. Naše široké portfolio zahrnuje chemikálie, plasty, stavební materiály, zemědělské produkty i ropu a zemní plyn. BASF v roce 2018 vykázala tržby ve výši 63 miliard Eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovatelné na akciových trzích ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Více informací o společnosti BASF najdete na stránkách www.basf.com.


 

KONTAKT

Ing. Stanislav Smetana

Marketingový ředitel

+420 724 985 460