​Čerpací stanice KOLOC oil, Kařez

Zvýšení odolnosti betonu v exponovaných místech

 

Přehled projektu:

 • Množství betonu celkem: cca 1 200 m3
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech: 75 MPa
 • Pevnost v tahu při ohybu po 28 dnech: 9 MPa
 • Vodotěsnost podle EN 73 1321: do 2 mm
 • Odolnost proti chemicky agresivním látkám (CHRL metoda A) - do 20 g/m2
 • Použité produkty:
  superplastifikační přísada MasterGlenium SKY 624
  mikrosilika Rheomac 120 SF
  polypropylenová makrovlákna MasterFiber 236 v dávce 2 kg/m3
  polypropylenová makrovlákna MasterFiber 246 v dávce 2,5 kg/m3

Podrobnější informace o projektu