Naše inovace mění svět, ve kterém žijeme

 

Díky našemu neustálému výzkumu a vývoji nových technologií, výrobků a chemických řešení pokládáme základy dlouhodobého úspěchu našich zákazníků.  Celosvětová výzkumná a vývojová síť společnosti BASF se zaměřuje na současné i budoucí potřeby zákazníků v oblasti nových staveb, údržby, oprav a renovací stávajících staveb.

Výrobky, technologie a řešení pod značkou Master Builders Solutions zvyšují produktivitu práce, odolnost a životnost konstrukcí a výrobků a tím i obhajitelnost stavebních projektů po celém světě.

Zde je několik příkladů našich nedávných inovací:

Inovace přísad do betonu

Beton je nejvíce používaným umělým materiálem na světě. Díky našim inovacím a nové generaci přísad do betonu dokáže společnost BASF se systémem Master Builders Solutions  splnit náročné požadavky stavebníka, projektanta v oblasti betonových staveb:

 • Zachování zpracovatelnosti
  Přísady MasterGlenium SKY MasterSure  zajišťují mimořádně dlouhou dobu udržení konzistence čerstvého betonu bez ztráty jeho vlastností.
 • Smart Dynamic Concrete
  Nová generace plastifikačních přísad MasterGlenium, MasterPolyheed a stabilizátorů MasterMatrix umožňuje vyrobit velmi tekutý, stabilní, samozhutnitelný beton pro snadné ukládání bez nutnosti hutnění a s delší životností betonové konstrukce.
 • Urychlování tvrdnutí betonu
  Urychlovače Master X-Seed jsou vyrobeny ze syntetických nanočástic a jejich použití umožňuje rychlejší vývoj tvrdnutí betonu v raném stádiu zrání betonu než s  dříve používanými metodami.

Inovativní průmyslové podlahy podlahových systémů

 • Rychlejší provedení nejvíce zatížených podlah
  Nejnovější řešení průmyslových podlah Ucrete Fast zkracuje dobu mezi položením a zatížením vrstvy na méně než 12 hodin.

Inovace v oblasti hydroizolací

 • Izolace staveb v náročných podmínkách
  Jednosložková vylehčená cementová stěrka MasterSeal 6100 FX je využitelná jako bezespárá, vodonepropustná, elastická  izolace např. v zásobnících vody a pro ochranu stavebních konstrukcí před průnikem tlakové vody a plynným oxidem uhličitým.

Inovace v oblasti zálivkových hmot

 • Spolehlivá zálivka pro kotvy větrné elektrárny
  MasterFlow 9500 Exagrout je speciální zálivková malta odolná proti únavovým vlivům určená např. pro zalévání kotev větrných elektráren.

   

Laborantka se dívá do mikroskopu v technickém středisku v Šanghaji