Opravy betonu

Beton vyžaduje údržbu: minimalizujte prostoje, maximalizujte výsledky

 

Odborníci na technologii Master Builders Solutions ze společnosti BASF pomáhají našim partnerům zajistit trvanlivou, vysoce kvalitní opravu betonu. Na základě diagnostiky hlavní příčiny zhoršeného stavu pak vytvoříme jasnou strategii opravy za použití správných produktů, aby bylo dosaženo dlouhodobé konstrukční celistvosti a ochrany.

Naše ucelené produktové systémy nabízejí efektivní řešení oprav.

Zesílení konstrukcí: zesílení kompozity, to je systém MasterBrace , kterým se zesílí konstrukce či se jí navrátí původní únosnost

Oprava betonu: aktivní pasivační penetrace, opravné strukturální malty a jemné finální  stěrky Master Emaco navracejí konstrukci její původní pevnost, odolnost a ochranu proti korozi.

Oprava prasklin – injektážní pryskyřice MasterInject vyplní a utěsní praskliny a dutiny, obnoví konstrukční celistvost a zabrání dalšímu zhoršování stavu.

MasterProtect

MasterEmaco

MasterInject


Poškozená betonové konstrukce se zkorodovanou výztuží