MasterAir 114 - Provzdušňovací přísada pro maltu a beton.

Použití provzdušňovací přísady pro maltu a beton MasterAir 114

  • Provzdušňovací přísada MasterAir 114 se používá pro dosažení provzdušnění betonu a následného zlepšení mrazuvzdornosti a odolnosti proti rozmrazovacím solím. Provzdušňovací přísadu je možno používat pro betony dle ČSN EN 206-1.
  • Přísada odpovídá evropské normě pro přísady EN 934.

Působení provzdušňovací přísady pro maltu a beton MasterAir 114

  • Provzdušňovací přísada MasterAir 114 vytváří v betonu strukturu mikropórů a snižuje povrchové napětí záměsové vody během míšení. Tím je umožněno dobré zplastifikování a soudržnost směsi.
  • Provzdušňovací přísada MasterAir 114 nemá vliv na proces tuhnutí cementu. Stejnoměrnou plastičnosti v betonové směsi dosáhneme homogenní strukturu. Požadované hodnoty na charakteristiku a rozložení vzduchových pórů v případě kombinace s vhodnými přísadami firmy BASF jsou prokázány v protokolech autorizované zkušebny a podle potřeby k vyžádání.

Ke stažení

MasterAir 114: Prohlášení o vlastnostech

pdf (672,90 Kb)

MasterAir 114: Technický list

pdf (557,66 Kb)