MasterCast 550 - Prášková rozpínavá přísada pro maltu a beton.

Použití práškové rozpínavé přísady pro maltu a beton MasterCast 550

  • MasterCast 550 se používá pro rozpínavé malty a rozpínavé betony pro výplně prostorů.
  • Přísada odpovídá normě pro přísady do betonu EN 934-2.

Působení práškové rozpínavé přísady pro maltu a beton MasterCast 550

  • MasterCast 550 dosahuje rozpínavého účinku tvořením mikropórů. Tím se u maltových a betonových směsí kompenzuje přirozené smršťování. Zpravidla dochází k lehkému zvětšení objemu. Díky regulovanému rozpínání pod mírným tlakem nedochází k deformaci bednění. MasterCast 550 zlepšuje tekutost a vazkost betonu. Omezuje sklon k odměšování. Díky tvorbě mikropórů zvyšuje odolnost betonu proti mrazu a posypovým solím. Lze očekávat větší nebo mírné zpomalení tuhnutí směsi do betonu či malty v závislosti na složení.

Ke stažení

MasterCast 550: Prohlášení o vlastnostech

pdf (576,90 Kb)

MasterCast 550: Technický list

pdf (557,09 Kb)