MasterEmaco vysoce kvalitní opravné malty pro sanace betonových konstrukcí

 

Jak opravný systém MasterEmaco funguje?

Produktový systém MasterEmaco společnosti BASF vyráběný pod značkou Master Builders Solutions nabízí kompletní řešení pro beton, který je poškozený nebo má zhoršenou kvalitu z důvodu povětrnostních podmínek, chloridových iontů, znečišťujících látek a extrémních vlivů z okolního prostředí.

Sortiment produktů MasterEmaco zahrnující aktivní pasivační penetrace, opravné strukturální malty a jemné finální malty na bázi cementu a pryskyřice tvoří kompletní systémové řešení, které slouží k náhradě poškozeného betonu a obnově jeho původní pevnosti, konstrukční neporušenosti a estetického vzhledu.

Proč je opravný systém MasterEmaco jedinečným řešením?

Produktová řada MasterEmaco s vynikajícími výsledky, určená k aplikaci nástřikem za mokra nebo za sucha a tvarování pomocí lití do bednění nebo hladítkem se používá pro obnovení dlouhodobé trvanlivosti a nosnosti betonu. Tyto produkty mají rychlé zpracování, což umožňuje brzkou obnovu provozuschopnosti, odpovídají pevnosti betonu, zlepšují estetický vzhled a prodlužují životnost budov a konstrukcí.

Systém MasterEmaco je dodáván s kompletní systémovou podporou, kterou zajišťují odborníci na technologii Master Builders Solutions od společnosti BASF.

Na základě zjištění hlavní příčiny zhoršení kvality vytvoří naši odborníci nejvhodnější strategii oprav, která také zabrání dalšímu poškozování a zajistí dlouhodobou ochranu.

Pasivační primery

Primery na cementové či polymerní bázi zajistí čistý a homogenní povrch pod opravné malty,  obsahují inhibitory koroze pro dlouhodobou ochranu armatury.

Konstrukční opravy

Univerzální, rychlé tuhnoucí opravné a vyrovnávací opravné malty obnovují neporušenost poškozených konstrukcí.

Nekonstrukční opravy

Cementové opravné malty obnovují nekonstrukční betonové prvky.

Finální malty

Odpovídají svou barvou a strukturou původnímu betonu, aby bylo dosaženo hladké, souvislé a homogenní povrchové úpravy.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE - SKUPINY PRODUKTŮ

Adhézní můstky a ochrana výztuže

MasterEmaco P 5000 AP

Antikorozní nátěr na ochranu oceli.

Jemné vyrovnávací malty

MasterEmaco N 305 FC

Jemná reprofilační malta pro sanaci betonových povrchů pro tloušťky vrstvy 1–5 mm.

MasterEmaco N 5100 FC

Rychletuhnoucí, polymery modifikovaná a vlákny vyztužená velmi jemná vyrovnávací malta.

Malty pro rychlé opravy betonu

Malty pro rychlé opravy betonu

Systémy pro rychlé opravy betonů MasterEmaco obnovují pevnost, konstrukční celistvost a estetický vzhled betonu

Opravné malty

MasterEmaco S 5440 RS

Rychletuhnoucí opravná sanační malta.

MasterEmaco 1400FR

Rychletuhnoucí a tvrdnoucí, vysokopevnostní, tekutá sanační malta určená k opravě betonových pojížděných ploch.

MasterEmaco 5450 PG

Tekutá cementová opravná sanační malta.

MasterEmaco N 5200

Rychletuhnoucí opravná sanační malta.

MasterEmaco S 488

Hrubá tixotropní opravná malta pro opravy betonových konstrukcí, pro tloušťky vrstvy 6-40 mm.

MasterEmaco S 5400

Cementová opravná sanační malta na beton.

MasterEmaco T 1100TIX

Rychletuhnoucí a tvrdnoucí, vysokopevnostní, tixotropní, sanační malta určená k opravě betonových pojížděných ploch.

MasterEmaco T 1200PG

Rychletuhnoucí a tvrdnoucí, vysokopevnostní, tekutá sanační malta určená k opravě betonových pojížděných ploch.

MasterEmaco T 2040

Rychletvrdnoucí, opravná, polymerní malta pro práce i za velmi nízkých teplot, určená pro podlahy a dopravní stavby.

MasterEmaco T 2800PG

Třísložková samonivelační malta na opravy pojízdných ploch při velmi nízkých teplotách.

MasterEmaco T 450

Čerpatelná a litá malta pro opravy a reprofilace ploch namáhaných dopravou a pro mostovky.

MasterEmaco T 545

Rychletuhnoucí tekutá opravná malta, na bázi magnéziumfosfátového cementu.

MaterEmaco T 350SL

Samonivelační opravná malta pro obnovu povrchu betonových podlah.

Opravné malty pro suchý nástřik

MasterEmaco S 120SP

Stříkaný beton pro zpracování technologií suchého stříkání pro opravy a zesílení konstrukcí v pozemním a inženýrském stavitelství.

Ke stažení

MasterEmaco N 305FC light grey SDS

pdf (241,86 Kb)

MasterEmaco N 5100FC lightgrey SDS

pdf (241,61 Kb)

MasterEmaco R 205 SDS

pdf (241,04 Kb)