​MasterGlenium 804 PAV - Superplastifikační přísada nové generace do podlahových betonů, vyvinutá pro zlepšení reologie směsí.

Popis superplastifikační přísady do podlahových betonů MasterGlenium 804 PAV

 • MasterGlenium 804 PAV je superplastifikační přísada nové generace, vyvinutá speciálně pro realizaci betonových podlah, která díky chemickému působení nových, speciálně navržených disperzních polymerů zlepšuje a optimalizuje reologii směsí, které se stávají méně viskózními i v betonech s nízkým vodním součinitelem.
 • Mechanismus působení MasterGlenium 804 PAV spočívá v kombinaci několika jevů: silná elektrostatická a sterická disperzní schopnost nových polymerů a uspíšení hydratační reakce se zkrácením časů tuhnutí.
 • MasterGlenium 804 PAV se doporučuje pro zlepšení betonových směsí, u kterých se vyskytují problémy spojené s kvalitou a dostupností jemných písků, kde zlepšuje reologii směsí a snižuje jejich viskozitu.
 • MasterGlenium 804 PAV se doporučuje pro betonáže v zimních podmínkách.

Vlastnosti superplastifikační přísady do podlahových betonů MasterGlenium 804 PAV

 • MasterGlenium 804 PAV odpovídá na požadavky trhu v oblasti podlahových betonů, přičemž uspokojuje potřeby jak výrobců hotových betonových směsí, tak podlahářů.
 • Speciální mechanismus působení MasterGlenium 804 PAV umožňuje přípravu betonů, které mají následující technické a ekonomické výhody:
  • Snížení vodního součinitele a viskozity betonu.
  • Zvýšená zpracovatelnost.
  • Zvýšení homogennosti směsí.
  • Zkrácení zpracování betonu.

Ke stažení

MasterGlenium 804 PAV: Technický list

pdf (113,18 Kb)