​MasterGlenium ACE 300 - Druhá generace superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátetheru. Přísada je určena pro optimalizaci výroby prefabrikovaných stavebních prvků.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu prefa prvků MasterGlenium ACE 300

 • MasterGlenium ACE 300 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polykarboxylátetherů.
 • Specifické uspořádání molekul MasterGlenia ACE 300 urychluje hydrataci cementu.
 • Velmi rychlá adsorpce molekul superplastifikační přísady na částice cementu v kombinaci s vysokým disperzním
  účinkem způsobí, že je pro hydratační reakci k dispozici významně větší volný povrch cementového zrna.
 • Díky tomuto účinku dochází dříve k vývoji hydratačního tepla a k rychlému vzniku hydratačních produktů. V důsledku toho je v krátkém čase dosaženo vysokých pevností betonu.
 • Superplastifikační přísada MasterGlenium ACE 300 je vhodná pro výrobu prefa prvků s využitím betonu o vysoké konzistenci při nízkém vodním součiniteli, bez segregace a následně s vysokými počátečními i konečnými pevnostmi.
 •  K docílení největšího účinku je vhodné MasterGlenium ACE 300 používat při teplotě prostředí nad +15 °C.

Přednosti superplastifikační přísady pro výrobu prefa prvků MasterGlenium ACE 300

 • Možnost výroby samozhutnitelného betonu s nízkým vodním součinitelem.
 • Optimalizace výroby zkrácením doby potřebné pro odformování.
 • Snížení teploty nebo úplná eliminace proteplování betonu ve formách.
 • Eliminace energie potřebné pro uložení a hutnění (Zero Energy Systém)
 • Zvýšení produktivity.
 • Zlepšení vzhledu povrchu.
 • Výroba odolných prefabrikovaných betonových prvků podle normy EN 206-1.
 • Zlepšení vlastností betonu jako jsou počáteční a konečná pevnost v tlaku a ohybu, přídržnost k oceli,
  modul pružnosti, smršťování a nepropustnost.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 300 SDS

pdf (197,84 Kb)

MasterGlenium ACE 300 SDS

pdf (197,84 Kb)

MasterGlenium ACE 300 SDS

pdf (197,84 Kb)

MasterGlenium ACE 300: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,45 Mb)

MasterGlenium ACE 300: Technický list

pdf (142,65 Kb)