MasterGlenium ACE 40 - Nová generace superplastifikačních přísad založená na polykarboxylátéteru pro výrobu prefabrikovaného betonu

Popis superplastifikační přísady pro prefabrikovaný beton MasterGlenium ACE 40

  • MasterGlenium ACE 40 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polymerů polykarboxyetherů.
  • Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou. Molekulární uspořádání MasterGlenium ACE 40 urychluje hydrataci cementu.
  • Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou.
  • Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

Použití superplastifikační přísady pro prefabrikovaný beton MasterGlenium ACE 40

  • MasterGlenium ACE 40 je vhodný pro výrobu prefa výrobků s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi.
  • MasterGlenium ACE 40 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SCC 2 pro samozhutňovací betony.
  • MasterGlenium ACE 40 je doporučeno používat při teplotách nad +15 °C.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 40: Technický list

pdf (138,76 Kb)

MasterGlenium ACE 40: prohlášení o vlastnostech

pdf (713,22 Kb)