MasterGlenium ACE 422 - Inovovaná superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru pro betony
s vysokou stabilitou.

Použití superplastifikační přísady pro betony s vysokou stabilitou MasterGlenium ACE 422

  • MasterGlenium ACE 422 na základě své výborné účinnosti je ideální přísadou pro výrobu prefabrikovaných dílců, pro výrobu rheodynamického betonu, betonu s vysokými počátečními pevnostmi i pro výrobu předpjatého betonu.
  • MasterGlenium ACE 422 umožňuje výrobu betonu s velmi nízkou hodnotou v/c, zejména pro získání trvanlivého betonu s vysokou počáteční a konečnou pevností.
  • Použití přísady MasterGlenium ACE 422 není omezeno požadovanou konzistenční třídou betonu.
  • Přísada umožňuje výrobu betonů o konzistenci F1 – F6, je vhodná pro výrobu samozhutnitelných betonů (SCC).
  • MasterGlenium ACE 422 umožňuje výrobu betonu s vysokou stabilitou, protože tato přísada aktivně redukuje sklon betonu ke krvácení.

Působení superplastifikační přísady pro betony s vysokou stabilitou MasterGlenium ACE 422

  • MasterGlenium ACE 422 je inovací v oblasti přísad na bázi polykarboxyláteteru.
  • Nová molekulární struktura způsobuje, že pro hydratační reakce je k dispozici významně větší povrch cementové částice. Následuje velmi rychlá absorpce molekuly na povrch cementové částice a efektivní dispergační efekt (elektrostatická stabilizace). Důsledkem těchto reakcí je rannější hydratační reakce. Vznikající hydratační teplo je efektivně využito a vede k vysokému nárůstu počátečních pevností.

Podlahové systémy Ucrete CS

Superodolná barevně stálá podlaha s vylepšeným vzhledem

Ke stažení

MasterGlenium ACE 422: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,14 Mb)

MasterGlenium ACE 422: Technický list

pdf (139,79 Kb)