MasterGlenium ACE 430 - Složka systému Zero Energy System. Nová generace superplastifikační přísady na
bázi polykarboxyláteteru.

Použití superplastifikační přísady  pro výrobu prefabrikovaných dílců MasterGlenium ACE 430 

  • MasterGlenium ACE 430 na základě své výborné účinnosti je ideální přísadou pro výrobu prefabrikovaných dílců, pro výrobu rheodynamického betonu, betonu s vysokými počátečními pevnostmi i pro výrobu předpjatého betonu.
  • MasterGlenium ACE 430 umožňuje výrobu betonu s velmi nízkou hodnotou v/c, zejména pro získání
    trvanlivého betonu s vysokou počáteční a konečnou pevností.
  • Použití přísady MasterGlenium ACE 430 není omezeno požadovanou konzistenční třídou betonu.
  • Přísada umožňuje výrobu betonů o konzistenci F1 – F6, je vhodná pro výrobu samozhutnitelných betonů (SCC).

Působení superplastifikační přísady  pro výrobu prefabrikovaných dílců MasterGlenium ACE 430

  • MasterGlenium ACE 430 je inovací v oblasti přísad na bázi polykarboxyláteteru.
  • Nová molekulární struktura způsobuje významné zvětšení volného povrchu cementové částice pro hydratační reakce. Následuje velmi rychlá absorpce molekuly na povrch cementové částice a efektivní dispergační efekt (elektrostatická stabilizace). Důsledkem těchto reakcí je ranější hydratační reakce. Vznikající hydratační teplo je efektivně využito a vede k vysokému nárůstu počátečních pevností.

Podlahové systémy Ucrete CS

Superodolná barevně stálá podlaha s vylepšeným vzhledem

Ke stažení

MasterGlenium ACE 430: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,42 Mb)

MasterGlenium ACE 430: Technický list

pdf (140,11 Kb)