MasterGlenium ACE 446 - Superplastifikační přísada nové generace na bázi polykarboxylátetheru pro výrobu prefabrikovaného betonu.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu prefabrikovaného betonu MasterGlenium ACE 446

  • MasterGlenium ACE 446 je vhodný pro výrobu prefafabrikátů, s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi.
  • MasterGlenium ACE 446 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SDC 100 pro výrobu samozhutnitelných betonů.

Působení superplastifikační přísady pro výrobu prefabrikovaného betonu MasterGlenium ACE 446

  • MasterGlenium ACE 446 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polymerů na bázi polykarboxylátetheru.
  • Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou.
  • Molekulární uspořádání přísady MasterGlenium ACE 446 urychluje hydrataci cementu.
  • Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou.
  • Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 446: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,43 Mb)

MasterGlenium ACE 446: Technický list

pdf (139,82 Kb)