​MasterGlenium ACE 580

Superplastifikační přísada řídící hydratační energii. V součinnosti s rheodynamickým betonem optimalizuje výrobu prefabrikátů ze železobetonu a předpjatého betonu. Je určen pro všechna roční období. Odpovídá požadavkům norem EN 934-2 a ASTM C494 typ A a F, ČSN a DIN.

 

POUŽITÍ

 • MasterGlenium ACE 580 je tekutá látka, která se přidává do betonu v průběhu míchání.
 • Nejlepší výsledky jsou dosaženy, pokud se přísada přidá až po přidání všech složek betonu a po dodání nejméně 80% veškeré vody.
 • Dávku vody je třeba nastavit tak, aby byla dosažena požadovaná/předpokládaná konzistence čerstvého betonu.

PŘEDNOSTI

 • Výroba rheoplastického a rheodynamického betonu s velmi nízkým V/C součinitelem.
 • Optimalizace ošetřujícího cyklu snížením max. teploty ošetřování nebo zkrácením doby ošetřování.
 • Eliminace vyhřívání betonu ve formách.
 • Eliminace energie potřebné na ukládání, zhutňování a ošetřování betonu (Zero Energy Systém).
 • Zvýšení produktivity.
 • Zlepšení vzhledu povrchu dílců.
 • Výroba trvanlivého prefabrikovaného betonu v souladu s požadavky EN 206-1.
 • Ve srovnání s tradičními superplastifikátory na bázi melaninu/naftalenu/akrylátu jsou významně zlepšeny vlastnosti jako počáteční a konečná pevnost betonu v tlaku a v tahu ohybem, soudržnost s výztužnou ocelí, smrštění, dotvarování a permeabilita.

Podlahové systémy Ucrete CS

Superodolná barevně stálá podlaha s vylepšeným vzhledem

Ke stažení

MasterGlenium ACE 580: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,43 Mb)

MasterGlenium ACE 580: Technický list

pdf (148,07 Kb)