MasterGlenium SKY – superplastifikační přísada pro výrobu transportbetonu v rámci konceptu Total Performance Control

Jak působí superplastifikační přísada pro výrobu transportbetonu 
MasterGlenium SKY?

Jedinečné složení molekuly superplastifikační přísady MasterGlenium SKY umožňuje její zpožděnou adsorpci na zrnu cementu a tím prodlužuje její působení po delší dobu. Dostačující plocha pro reakci molekuly na obalu cementového zrna je nižší a tím je umožněna rychlejší hydratace, zvyšující počáteční pevnosti. Superplastifikační přísady MasterGlenium SKY splňují požadavky norem a dalších podmínek.

Čím jsou superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY tak jedinečné?

Superplastifikační přísada pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY jsou použitelné pro vice aplikací za různých podmínek. Oproti běžným produktům na bázi PCE umožňují produkty řady MasterGlenium SKY výrobcům transportbetonu optimalizovat skladování přísad, zjednodušit logistiku a snížit investice do skladovacích nádrží, dávkovacího zařízení, a tím i do údržby zařízení. Produkty MasterGlenium SKY zajišťují stálou úroveň kvality transportbetonu při nízkém vodním součiniteli a prodloužené zpracovatelnosti i při vyšších teplotách bez zpomalení počátečních pevností, splňující EN 206-1. Tato nova generace superplastifikačních přísad zaručuje splnění specifikace od výroby až po tvrdý beton.

MasterGlenium SKY 504

Superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, bez odpěňovače, pro aplikace v podzemních stavbách, k výrobě měkkých až velmi tekutých betonů.

MasterGlenium SKY 506

Superplastifikační přísada na bázi nejnovějších polykarboxylateterů určená pro výrobu transportbetonu s nízkým součinitelem v/c.

MasterGlenium SKY 507

Superplastifikační přísada nové generace určená pro výrobu transportbetonu s nízkým součinitelem V/C a s prodlouženou dobou zachování konzistence.

MasterGlenium SKY 623

Nová generace superplastifikační přísady polykarboxylátetheru. Přísada je optimalizována pro výrobu prefa dílců. Základní komponenta systému Zero Energy System.

MasterGlenium SKY 624

Superplastifikační přísada na bázi polykarboxyleteru druhé generace určená na přípravu hotových směsí betonů s nízkým poměrem vody a cementu a s dlouhou dobou zpracovatelnosti.

MasterGlenium SKY 641

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru určená pro výrobu transportbetonu.

MasterGlenium SKY 649

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností.

MasterGlenium SKY 665

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru určená pro výrobu transportbetonu.

MasterGlenium SKY 980

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností.

Ke stažení

Brožura Beton s nízkou viskozitou

pdf (877,13 Kb)

Certifikát CZ1

pdf (426,55 Kb)

Certifikát IT

pdf (755,52 Kb)

Malá vodná elektráreň Litoměřice

pdf (241,79 Kb)

Referenční list

pdf (215,85 Kb)

Referenční list - Aupark Shopping Hradec Králové

pdf (16,91 Mb)

Referenční list - Letiště Ostrava Mošnov

pdf (781,37 Kb)

Referenční list - výstavba skeletu obchodního centra BORY MALL

pdf (310,53 Kb)

Referenční list: Jaguar Land Rover

pdf (299,45 Kb)

Referenční list: Mostní konstrukce přes Blšanku

pdf (1,74 Mb)

Referenční list: Parkovací dům České Budějovice

pdf (320,20 Kb)

Vodné dielo Labská Špindlerův Mlýn

pdf (766,14 Kb)

Čerpacia stanica KOLOC oil, Kařez

pdf (213,57 Kb)