MasterGlenium SKY 504 - Superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, bez odpěňovače, pro aplikace v podzemních stavbách, k výrobě měkkých až velmi tekutých betonů.

Popis superplastifikační přísady k výrobě tekutých betonů MasterGlenium SKY 504

  • MasterGlenium SKY 504 způsobuje velmi dobré ztekucení betonu a zároveň výborné zachování konzistence zejména v betonech F4 až F6 dle ČSN EN 206.
  •  Přísada je velmi vhodná pro aplikace v podzemních stavbách, na výrobu stříkaných betonů, také při zvýšených teplotách do +30 °C a pro použití s cementy, které obsahují malý podíl rozpustných sulfátů.
  • Vzhledem k nepřítomnosti odpěňovače jsou betony, obsahující MasterGlenium SKY 504 náchylné k vyššímu obsahu vzduchu.
  • Přísada MasterGlenium SKY 504 se může používat pro betony a železobetony podle normy ČSN EN 206-1, ale není vhodná pro předpjaté betony.

Působení superplastifikační přísady k výrobě tekutých betonů MasterGlenium SKY 504

  • MasterGlenium SKY 504 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementu.
  • Vzniká homogenní, cementový tmel, který má malé vnitřní třecí síly, a tím se dosahuje lepší zpracovatelnosti betonu.
  •  MasterGlenium SKY 504 umožňuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení s dlouhotrvajícím účinkem.
  • Současně beton vykazuje zvýšenou odolnost proti kolísání teplot a robustnost při změně vstupních materiálů ve srovnání s betony, které obsahují běžně používané superplastifikační přísady.
  •  Při zvýšeném dávkování přísady MasterGlenium SKY 504 je vývoj počátečních pevností v prvních 24 hodinách zpomalen a beton má vyšší obsah vzduchu.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 504: Technický list

pdf (566,03 Kb)

MasterGlenium SKY: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,39 Mb)