MasterGlenium SKY 623 - Nová generace superplastifikační přísady polykarboxylátetheru. Přísada je optimalizována pro výrobu prefa – dílců.

Popis superplastifikační přísady pro výrobu prefa dílců MasterGlenium SKY 623

  • MasterGlenium SKY 623 je inovovaný superplastifikátor druhé generace polymerů polykarboxyetherů.
  • Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou.
  • Molekulární uspořádání MasterGlenia SKY 623 urychluje hydrataci cementu.
  • Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou.
  • Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu prefa dílců MasterGlenium SKY 623

  • MasterGlenium SKY 623 je vhodný pro výrobu prefa výrobků s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi.
  • MasterGlenium SKY 623 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SDC 100 pro samozhutňovací betony.
  • MasterGlenium SKY 623 je doporučeno používat při teplotách nad +15 °C.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 623: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,42 Mb)

MasterGlenium SKY 623: Technický list

pdf (100,58 Kb)