MasterGlenium SKY 665 - Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY 665

  • MasterGlenium SKY 665 vykazuje dobrý plastifikační účinek a zároveň výborné zachování konzistence, zejména v betonech klasifikační třídy podle konzistence F 3 až F 6 dle ČSN EN 206.
  • Přísada MasterGlenium SKY 665 je na základě svých mnohotvárných vlastností zvláště vhodná pro výrobu transportbetonu.
  • Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

Působení superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY 665

  • MasterGlenium SKY 665 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementových částic.
  •  Vzniká velmi dobře zpracovatelný čerstvý beton s vysokou stabilitou.
  •  MasterGlenium SKY 665 způsobuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení, s dlouhotrvajícím účinkem.
  •  Zároveň beton vykazuje zvýšenou robustnost proti kolísání teploty, kvalitě vstupních materiálů a obsahu vody.
  • Beton obsahující MasterGlenium SKY 665 má podobný průběh konzistence v širokém rozsahu dávkování.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 665: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,36 Mb)

MasterGlenium SKY 665: Technický list

pdf (137,72 Kb)