MasterGlenium SKY 507 - Superplastifikační přísada nové generace určená pro výrobu transportbetonu s nízkým součinitelem V/C a s prodlouženou dobou zachování konzistence.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY 507

 • MasterGlenium SKY 507 je superplastifikátor na bázi nové generace PCE pro transportbeton.
 • Umožňuje hospodárnou výrobu vysoce kvalitního betonu s velkou konzistencí, nepatrnou ztrátou zpracovatelnosti v čase a s vysokou počáteční pevností betonu.

Působení superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY 507

 • MasterGlenium SKY 507 způsobuje ve srovnání s tradičními vysoce účinnými ztekucovači výrazně lepší rozptyl cementových zrn.
 • Vzniká homogenní cementový tmel, který má malé vnitřní třecí síly a tím se dosahuje lepší zpracovatelnosti betonu.
 •  Speciální molekula zajišťuje zpožděnou absorpci na cementová zrna a snížení ztráty konzistence, přičemž však není negativně ovlivněn náběh počátečních pevností.

Vlastnosti superplastifikační přísady pro výrobu transportbetonu MasterGlenium SKY 507

 • Nepatrná ztráta konzistence.
 • Dobrý ztekucující efekt.
 • Vysoký vodoredukující efekt = nízký vodní součinitel.
 • Vysoká odolnost vůči segregaci a krvácení.
 • Široké spektrum použití.
 • Nízká lepivost betonu.
 • Optimální obsah pojiva.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 507: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,42 Mb)

MasterGlenium SKY 507: Technický list

pdf (139,89 Kb)