​MasterLife SRA 900 - Přísada redukující smršťování určená pro výrobu betonových směsí

Použití přísady redukující smršťování MasterLife SRA 900

 • Použití přísady redukující smrštění může pomoci předcházet vzniku trhliny v důsledku ne úplně optimálního zrání betonu nebo tam, kde je nízká relativní vlhkost anebo, kde jsou vysoké vnější teploty.
 • MasterLife SRA 900 je tekutá přísada určená k redukci suchého i autogenního smršťování betonu, malt neovlivňující jejich mechanické vlastnosti.
 • MasterLife SRA 900 se skládá ze směsiorganických sloučenin, které chemickou cestou redukují kapilární napětí v betonu.
 • MasterLife SRA 900 neobsahuje žádné expanzivní složky.

Oblastí použití přísady redukující smršťování MasterLife SRA 900

 • MasterLife SRA 900 lze použít do transportbetonů i prefabrikovaných betonů nebo ve všech případech, kdy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlin při střední a dlouhé době zrání.
 • V případě realizace staveb vystavených působení agresivního prostředí.
 • Betony s limitem na maximální smrštění.
 • Betonáže za nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sluneční záření).
 • Masivní stavby.
 • Průmyslové podlahy, vozovky.
 • Plochy pro sportovní centra (skating, tenisové kurty, běžecké dráhy atd.).
 • Předpjaté dílce (např. vazníky, spiroly).
 • Ukotvené konstrukce (např. bariery, sedimentačnínádrže).
 • Fasádní panely (zvláště z HPC, VHPC či UHPC).
 • Vodotěsné betony (např. nádrže, bazény, přístavní konstrukce).
 • Základové konstrukce a podchycení konstrukcí.
 • Klenby tunelů.

Vlastnosti přísady redukující smršťování MasterLife SRA 900

MasterLife SRA 900 nabízí následující ekonomické a technické přínosy pro transportbeton a prefabrikaci:

 • vysoce účinná přísada redukující smrštění,
 • redukuje autogení a suché smrštění již při dávce od1% z hmotnosti cementu,
 • kompatibilta s různými cementy,
 • snižuje mnořství trhlin, jejich šířku, a tím zvyšuje trvanlivost,
 • umožňuje zvětšit vzdálenost dilatačních spar,
 • téměř bez emisí VOC (volatile organic compounds)
 • nezvyšuje dávku superplastifikační přísady.

Ke stažení

MasterLife SRA 900: Technický list

pdf (574,24 Kb)