MasterLife SRA 150 - Prášková přísada pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva k výrazné redukci smrštění.

Popis práškové přísady pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva MasterLife SRA 150

  • MasterLife SRA 150 je prášková přísada, která se používá navíc k ostatním složkám betonu pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva s požadavkem na výrazně nižší smrštění.

Použití práškové přísady pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva MasterLife SRA 150

  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být vždy použit společně s cementem, štěrkem a pískem a vodou. Nelze jej použít pouze s vodou.
  • Dávkuje se do betonové směsi současně s cementem a je slučitelný s většinou přísad, zejména s přísadami MasterGlenium, MasterRheobuild, MasterSet, MasterPozzolith, MasterAir, s ošetřovacím postřikem řady MasterKure.
  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být vždy použit společně s přísadou MasterGlenium nebo MasterRheobuild k dodržení nízkého v/c.
  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být smísen s ostatními složkami betonu v přesném poměru. Po uložení směsi je zapotřebí odpovídající ošetření proti vysychání.

Ke stažení

MasterLife SRA 150: Technický list

pdf (220,41 Kb)