MasterPozzolith 95 - Plastifikační přísada pro transportbeton k dosažení měkké až tekuté směsi, vhodná pro kamenivo citlivé na alkálie.

Použití plastifikační přísady pro transportbeton MasterPozzolith 95

  • MasterPozzolith 95 je univerzální přísada k dosažení měkké až tekuté směsi při výrobě transportbetonu.
  • Pro zlepšení čerpatelnosti, snížení smrštění a segregace.
  • V zimnich měsících k rychlému odbedněni vhodné kombinovat nebo nahradit superplastifikátorem MasterRheobuild nebo MasterGlenium.
  • Přísada odpovídá normě EN 934-2.

Působení plastifikační přísady pro transportbeton MasterPozzolith 95

  • MasterPozzolith 95 snižuje povrchové napětí záměsové vody a tím dosahuje lepší smáčivosti cementového zrna.
  • Následkem toho vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
  • MasterPozzolith 95 způsobuje dobré ztekucení betonové směsi s lehkým zpomalením a vyšší konečnou pevností.
  • Ekvivalent Na2O < 0,02 M% cementu.

Ke stažení

MasterPozzolith 95: Prohlášení o vlastnostech

pdf (998,15 Kb)

MasterPozzolith 95: Technický list

pdf (138,92 Kb)