MasterRheobuild – Superlastifikační přísady s reologickými vlastnostmi pro výrobu tekutých betonových směsí

Jak přísady s reologickými vlastnostmi MasterRheobuild fungují?

Superplastifikační přísady MasterRheobuild zajišťují výborné rozptýlení cementových částic pro výrobu tekutého betonu s nízkým vodním součinitelem. Tyto speciálně navržené přísady pro vysoké snížení obsahu vody dodávají betonu reoplastické vlastnosti, které zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu pro vyšší efektivitu výroby. Tuto technologii lze použít pro betonové směsi, které vyžadují vyšší úroveň konzistence a rychlé tuhnutí

Proč superplastifikační přísady pro tektuté betony MasterRheobuild jedinečným řešením pro zákazníky?

Produkty MasterRheobuild mají jedinečné vlastnosti pro snížení obsahu vody a umožňují přípravu tekutých směsí s vysokou vodotěsností. Vyšší vodotěsnost minimalizuje absorpci vody a pronikání chloridů. Výsledkem je trvanlivější konstrukce s vyšší odolností.

Jaké jsou přednosti přísad s relogickými vlastnostmi MasterRheobuild?

  • Kratší doba zpracování snižující pracovní nároky
  • Vyšší vodotěsnost, která zvyšuje pevnost a prodlužuje trvanlivost
  • Snižuje segregaci i při vyšší tekutosti

Volba správného dodavatele příměsí je pro úspěch zásadní.

V rámcipřísad s reologickými vlastnostmi MasterRheobuild  je k dispozici i technická podpora týmu Master Builders Solutions společnosti BASF. V úzké spolupráci a komunikaci se zákazníky dokážeme vyrábět nové a podnětné produkty a vyvíjet specifická řešení pro nejefektivnější a nejúspornější výrobu betonu.

MasterRheobuild 1026

Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu, pro provzdušněné betony a injektáže mikrocementy MasterRoc MP.

MasterRheobuild 1111

Koncentrovaná superplastifikační přísada.
 

MasterRheobuild 1354

Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu.

MasterRheobuild 2040FM

Superplastifikační přísada pro výrobu pohledového betonu.

Ke stažení

Certifikát CZ1

pdf (426,55 Kb)

MasterRheobuild 1026 SDS

pdf (225,66 Kb)

MasterRheobuild 1026 SDS

pdf (225,66 Kb)

MasterRheobuild 1390 SDS

pdf (197,51 Kb)