Injektážní systémy pro zpevňování půdy

 

Zabraňte nečekaným událostem injektážními technologiemi MasterRoc

MasterRoc nabízí kompletní řadu injektážních produktů a technické podpory při zpevňování půdy.

Mikrocementy (MasterRoc MP 650) a minerální injektážní hmoty (MasterRoc MP 320 a MasterRoc MP 325) známé jako koloidní silikát představují výrazný technologický přínos při injektáži. Tyto systémy umožňují úsporné řešení a zlepšení provozní bezpečnosti s minimálním dopadem na životní prostředí. Jejich jemná struktura zajišťuje mimořádně účinný průnik do tenkých prasklin v hornině a jemnozrnných půd, a poskytuje tak účinnou vodotěsnost, stabilitu a trvanlivost.

Pěnové polyuretany citlivé na vodu (řada MasterRoc MP 350) se ideálně hodí pro rychlé a účinné zabránění průniku vody. Ve zvlášť obtížných případech je řešením kombinace odvodnění a injektáže rychle reagující pěnové pryskyřice.

Rychle reagující systémy na bázi organicko-minerální injektážní pryskyřice necitlivé na vodu (řada MasterRoc 360) rychle stabilizují špatnou půdu. Expandující pěnový systém je vynikající pro vyplnění dutin.

Naše řada akrylových pryskyřic (MasterRoc MP 303 a MP 307) je obzvláště vhodná pro sanační injektáže v tunelech s výztužemi z betonových prefabrikovaných segmentů i s vyzdívkou z cihelného zdiva.

MasterRoc MP 900

Extra jemný portlandský mikrocement pro injektování betonu, konstrukcí a skalních masivů.

MasterRoc FLC 100

Prášková přísada pro cementové zalévací směsi

MasterRoc MP 303 CE

Akrylová pryskyřice s nízkou viskozitou a rychlou reakcí pro trvalé vodní těsnění a krycí vrstvu betonu a zdiva

MasterRoc MP 304

Nízkoviskózní, rychle reagující akrylátová pryskyřice s nastavitelnou rychlostí reakce pro trvalé těsnění proti vodě a pro vrstvy oddělující beton a zdivo

MasterRoc MP 307 CE

Akrylová pryskyřice s nízkou viskozitou a rychlou reakcí pro trvalé vodní těsnění a krycí vrstvu betonu a zdiva

MasterRoc MP 309

Nízkoviskózní, rychle reagující akrylátová pryskyřice s velkou pevností v tlaku pro zpevňování písku a prachovitých vrstev

MasterRoc MP 320

Hydrofilní zalévací směs pro injektáž hornin, konsolidaci podkladu, omezení pronikání vody a stabilizaci svahu

MasterRoc MP 325

Hydrofilní zalévací směs bez rozpouštěděl pro injektáž hornin, konsolidaci podkladu, omezení pronikání vody a stabilizaci svahu

MasterRoc MP 350

Jednosložková vodoizolační injektážní pryskyřice pro trhliny a spáry v betonu a hornině

MasterRoc MP 355

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice bez obsahu rozpouštědel pro zastavení rychlého proudění vody a stabilizaci horniny

MasterRoc MP 355 1K

Polyuretanová injektážní pěna bránící malému až střednímu pronikání vody do podzemních konstrukcí

MasterRoc MP 355 1K DW

Polyuretanová injektážní pěna bránící pronikání vody do podzemních konstrukcí

MasterRoc MP 355 MR0

Pomalu reaktivní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice pro stabilizaci a konsolidaci hornin a zemin v dlouhých vzdálenostech

MasterRoc MP 358 GS

Hydrofobní polyuretanová injektážní pryskyřice k rychlému zpevnění podloží v podzemních konstrukcích

MasterRoc MP 358 SC

Vysoce reaktivní, dvousložková hydrofobní polyuretanová injektážní pryskyřice ke zpevnění podloží

MasterRoc MP 367 Foam

Vysoce reaktivní, dvousložková polyuretan-silikátová pěna k vyplňování dutin

MasterRoc MP 368

Vysoce reaktivní, dvousložková ohnivzdorná polyuretan-silikátová injektážní pryskyřice k rychlému zpevnění podloží

MasterRoc MP 368 TIX

Vysoce reaktivní, dvousložková, tixotropní, ohnivzdorná silikátová injektážní pryskyřice na bázi polyurey pro zpevňování zemin v souvrstvích s četnými trhlinami.

MasterRoc MP 650

Jemně mletý portlandský mikrocement pro injektáž horniny a půdy

MasterRoc MP 800

Extra jemný portlandský mikrocement pro injektování betonu, konstrukcí a skalních masivů.

MasterRoc TIX 20

Hydraulická prefabrikovaná směs na bázi portlandského cementu

Ke stažení

Brožura Injektáž

pdf (3,95 Mb)

Referenční list: Galería Mlyny, Nitra

pdf (1,46 Mb)

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855