​MasterRoc MP 325

Hydrofilní injektážní směs bez rozpouštědel, s nízkou viskozitou pro injektáž
skalních hornin a zpevňování písku a prachovitých vrstev.

Jak funguje MasterRoc MP 325?

 • MasterRoc MP 325 je jednosložkový injektážní systém založený na manometrické koloidní silikátové suspenzi primárních nespojitých částic.
 • V důsledku hydrofilní povahy výrobku je přilnavost k mokrým povrchům také dobrá. Tento nepěnivý
  výrobek neobsahuje rozpouštědla ani toxické složky.

Kde všude je vhodné použít MasterRoc MP 325?

 • Předstihová injektáž pro použití v podzemí
 • Vhodné i pro dodatečnou injektáž
 • Zlepšování zemin
 • Snižování průsaků vody
 • Stabilizace svahů

Jaké unikátní vlastnosti má MasterRoc MP 325?

 • Velmi nízká viskozita
 • Jelikož je výrobek neagresivní, poskytuje zvýšenou úroveň bezpečnosti práce
 • Žádný vliv na životní prostředí
 • Dobrá vazba na mokré povrchy
 • Řízená doba gelování použitím urychlovače
 • Možnost použít jednoduché mísicí a čerpací zařízení, které se užívá u cementových směsí

Ke stažení

MasterRoc MP 325: Technický list

pdf (120,12 Kb)