​MasterRoc MP 368 TIX

Vysoce reaktivní, dvousložková, tixotropní, ohnivzdorná silikátová injektážní
pryskyřice na bázi polyurey pro zpevňování zemin v souvrstvích s četnými trhlinami a těsnění trhlin v konstrukcích.

Rozsah použití silikátové injektážní pryskyřice na bázi polyurey MasterRoc MP 368 TIX

MasterRoc MP 368 TIX je rychle reagující, dvousložková, tixotropní, bezrozpouštědlová, silikátová injektážní pryskyřice na bázi polyurey, určená speciálně pro rychlou stabilizaci zemin v souvrstvích s četnými otevřenými trhlinami na povrchu.

Oblast použití silikátové injektážní pryskyřice na bázi polyurey MasterRoc MP 368 TIX

 • Zpevňování rozpukaných skalních hornin u podzemních staveb
 • Zpevňování uhlí při výstavbě přístupových chodeb a těžebních stěn
 • Utěsnění proti plynu a vodě
 • Utěsnění trhlin v klenbách
 • Vhodný i pro aplikaci pod vodou
 • Slepení a těsnění trhlin betonových konstrukcí

Přednosti silikátové injektážní pryskyřice na bázi polyurey MasterRoc MP 368 TIX

 • Dobrá přídržnost k betonu a skalnímu souvrství - 5,0 MPa po 0,5 hod.
 • Dobře se mísí i při nízkých teplotách > 5 °C
 • Pevnost v tlaku > 30 MPa
 • Hned po namíchání má tixotropní vlastnosti
 • Vysoká strukturální pevnost kombinovaná s flexibilitou
 • Injektovaný materiál vykazuje dobrou přilnavost na vlhké podklady a podklady s malým třením.
 • Nezvětšuje svůj objem při kontaktu s vodou a ani ji neabsorbuje.
 • Vysoká strukturní pevnost kombinovaná s flexibilitou.
 • Požárně odolná (podle DIN4102-B2).

Ke stažení

MasterRoc MP 368 TIX: Prohlášení o shodě

pdf (490,82 Kb)

MasterRoc MP 368 TIX: Technický list

pdf (173,50 Kb)

MasterRoc MP 368TIX PART A SDS

pdf (231,58 Kb)

MasterRoc MP 368TIX PART A SDS

pdf (231,59 Kb)