Technologie - hydroizolace a úprava vody

 

Inovativní přístup k hydroizolaci tunelů

MasterSeal 345 nabízí inovativní přístup k hydroizolacipodzemních konstrukcích. Snadno aplikovatelné, stříkané hydroizolační membrány vytvářejí trvalý hydroizolační systém a jsou určeny k použití se stříkaným betonem a monolitickým betonem pro usnadnění stavby kompozitních konstrukcí.

Vodoizolační vlastnosti systému vycházejí ze skvělého spojení membrány a betonu, které brání pohybu vody podél rozhraní beton-membrána na obou stranách membrány. MasterSeal je rovněž ideálně vhodná pro podzemní konstrukce se složitou geometrií a může být použita pro většinu tunelových konstrukcí.

MasterSeal má tyto přednosti

  • Spolehlivý hydroizolační kompozitní systém pro složité geometrie.
  • Snížený celkový stavební čas a náklady.
  • Snížené náklady na údržbu a provoz.
  • Slučitelná s ostatními konvenčními hydroizolačními systémy.
  • Umožňuje účinnou rekonstrukci tunelů díky malé tloušťce.
  • Jednoduchá a bezpečná aplikace.

MasterSeal 345

Stříkaná vodotěsná membrána pro utěsnění betonových konstrukcí proti vodě.

Ke stažení

Brožura: Hydroizolace

pdf (4,03 Mb)

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855