Technologie - stříkaný beton


 

Pokročilé systémy pro vysoce kvalitní stříkaný beton

Vysoce kvalitní, trvanlivý torkretový (stříkaný beton) se stal nedílnou součástí výztuhy a stabilizace horniny v tunelování a těžbě. Vlhké směsi stříkaných tunelových obložení vytvářejí moderní, jednolité a kompozitní konstrukce s výrazným snížením nákladů i času, omezením zdravotních rizik, zvýšením bezpečnosti pracovníků a omezením vlivu na životní prostředí ve srovnání s konvenčními suchými směsmi.

Naše technologie směsí se neustále snaží předstihnout potřeby a požadavky zákazníků a zlepšují výkonnost, řízení hydratace a viskozitu stříkaného betonu:

Řada rychle tvrdnoucích bezalkalických urychlovačů (MasterRoc SA) vytváří stříkaný beton s rychlým tvrdnutí a dlouhodobou pevností.

Kombinované použití strukturních vyztužovacích vláken značně zlepšilo absorpci zátěže, snížilo šíření zbytkových trhlin a zvýšilo dlouhodobou životnost trvalé výztuhy.

Nabízíme množství bezchloridových kapalných příměsí pro zlepšení plastických a vytvrzovacích vlastností betonu.

Náš speciálně navržený produkt pro mazání zařízení (MasterRoc LUB) se používá před čerpáním betonu, aby nedocházelo k ucpání.

Dodáváme rovněž systém řízení hydratace cementu pro mokré i suché aplikace stříkaného betonu (MasterRoc HCA), které zaručují dobu zpracovatelnosti až 72 hodin a umožňují naprostou a přesnou flexibilitu stavební logistiky.

Přidáním mikrosiliky (MasterRoc MS) snižujeme prostupnost, tj. zvyšujeme hustotu a dlouhodobou pevnost a trvanlivost stříkaného betonu ve vytvrzeném stavu. Mikrosilika může rovněž zlepšit čerpatelnost a tvarovatelnost systému stříkaného betonu v čerstvém stavu.

MasterRoc HCA 20

Systém řídící hydrataci stříkaných betonů, výplňových betonů a injektážních cementových směsí.

MasterRoc LUB 1

Mazací prostředek pro čerpadla, potrubí a systémy pro dopravu betonu

MasterRoc SA 183

Bezalkalický, tekutý, vysoce účinný urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton

MasterRoc SA 190

Bezalkalický, tekutý a vysoce účinný urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton

MasterRoc SA 193

Vysoce účinná bezalkalická přísada urychlující tuhnutí, pro stříkaný beton.

MasterRoc SA 545

Bezalkalický, neleptavý a netoxický vysoce účinný práškový urychlovač pro beton stříkaný suchým postupem

MasterRoc TCC 735

Bezchloridový tekutý zlepšovací přípravek do betonu

MasterRoc TCC 780

Tekutý pomocný prostředek pro čerpání

Ke stažení

Brožura: Stříkaný beton

pdf (4,78 Mb)

Přímý kontakt

Ing. Michal Kudela

Obchodně-technický poradce pro podzemní stavby

+420 602 641 914