MasterRoc HCA 20

Systém řídící hydrataci stříkaných betonů, výplňových betonů a injektážních cementových směsí.

 

POPIS VÝROBKU

 • MasterRoc HCA 20 je bezchloridový chemický systém, který řídí průběh hydratace, tzn., že umožňuje zastavení hydratačního procesu a po několika hodinách nebo dokonce dnech jeho opětovné nastartování, aniž by došlo ke snížení výsledných parametrů betonu.
 • MasterRoc HCA 20 systém zahrnuje dva produkty:
  MasterRoc HCA 20 a urychlovač MasterRoc.
 • MasterRoc HCA 20 je tekutá složka, která po přidání do mokrého nebo suchého betonu zcela zastaví hydratační proces vytvořením ochranné bariéry kolem cementových částic. Řídit hydrataci účinkem MasterRoc HCA 20 je možné u všech typů cementových minerálů (C3S, C3A, C2S, C4AF, sádra).
 • Urychlovač MasterRoc je tekutá přísada, která zpětně zaktivuje beton a nastartuje hydratační proces.
 • Urychlovač MasterRoc se dávkuje přímo na trysku jako běžná urychlovací přísada.


OBLASTI POUŽITÍ

Systém MasterRoc HCA 20 je vhodný zejména na mokré, ale i na suché způsoby stříkání betonu:

 • Dočasné i finální nástřiky. 
 • Vyřešení technologických problémů staveb.
 • Metro (podzemní dráhy).
 • Hydroenergetickým stavby, stoky.
 • Stabilizace svahů.
 • Opravy betonových konstrukcí a výplňových betonů.
 • Injektážní suspenze.

Ke stažení

MasterRoc HCA 20: Technický list

pdf (139,67 Kb)