MasterRoc ABR 7

Kapalný přípravek snižující tvorbu prachu u plnoprofilových tunelovacích strojů
(TBM) při ražbách ve skalních horninách.

 

POPIS VÝROBKU

  • MasterRoc ABR 7 je navržen speciálně pro snižování tvorby prachu u plnoprofilových tunelovacích strojů pracujících ve skalních horninách.


OBLASTI POUŽITÍ

  • MasterRoc ABR 7 je navržen jako přípravek pro snížení tvorby prachu s vlastnostmi proti zalepování řezných hlav štítů do skalních hornin a zeminových štítů pracujících ve skalních horninách.


CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI

  • Účinné snížení tvorby prachu vedoucí k podstatnému zlepšení pracovního prostředí pracovníků.
  • Zlepšení přesunu rubaniny z razící hlavy, které vede ke zmenšení rizika ucpávání hlavy, čistějším valivým dlátům a čistější oblasti řezné hlavy, což usnadňuje údržbu a zkracuje dobu výměny valivých dlát.
  • Zlepšení chlazení řezné hlavy zvyšující trvanlivost pryžového těsnění a prodlužující životnost ložiska řezné hlavy.

Podlahové systémy Ucrete CS

Superodolná barevně stálá podlaha s vylepšeným vzhledem

Ke stažení

MasterRoc ABR 7: Technický list

pdf (99,91 Kb)