MasterRoc SLF 30

Pěna pro úpravu půdy pro tunelovací stroje (TBM)

 

POPIS

MasterRoc SLF 30 je zpěňovací přísada specificky navržená pro úpravu půdy při použití razicích štítůbudování tunelů. Hodí se pro budování tunelů v měkkých podkladech a může být použita se standardním dávkováním TBMzpěňovacím zařízením.

VÝHODY

  • Vytváření plastických deformačních vlastností v půdě, které zajišťují rovnoměrný a řízený tlak podpory a zvýšenou stabilitu čela.
  • Nižší vnitřní tření a nižší abrazivnost půdy u razicí hlavy až ke šnekovému dopravníku a dopravnímu pásu snižuje spotřebu energie, umožňují odebírání a odvoz půdy a snižují náklady vznikající kvůli opotřebení.
  • Snížení lepkavosti u určitých půd, která by jinak mohla vést k problémům se zablokováním.

Podlahové systémy Ucrete CS

Superodolná barevně stálá podlaha s vylepšeným vzhledem