MasterRoc SLF 41 

Pěna pro úpravu půdy pro tunelovací stroje (TBM).

 

POPIS

MasterRoc SLF 41 je zpěňovací přísada na polymerové bázi specificky navržená pro úpravu půd při použití razicích štítůbudování tunelů. Hodí se pro budování tunelůměkkých podkladech a nánosech písečných zemin, které mohou obsahovat velké množství vody, a může být použita se standardním dávkováním TBMzpěňovacím zařízením.

VÝHODY

  • Vytváření plastických deformačních vlastností v půdě, které zajišťují rovnoměrný a řízený tlak podpory a zvýšenou stabilitu čela.
  • Nižší vnitřní tření a nižší abrazivnost půdy u razicí hlavy.
  • Snížení lepkavosti u určitých půd, která by jinak mohla vést k problémům se zablokováním.