MasterRoc SLP 2

Tekutý polymer pro úpravu půd pro tunelovací stroje.

 

POPIS

Tekutý polymer MasterRoc SLP 2 se používá ke zlepšení účinku pěnových produktů MasterRoc v podmínkách obtížných podkladů. Tekutý polymer MasterRoc SLP 2 se používá u hrubozemě s malým obsahem jemné frakce nebo u vodou nasycené půdy s vysokým tlakem vody.

Tekutý polymer MasterRoc SLP 2 lze také použít k modifikaci vlastností bentonitové kaše pro kalové aplikace TBM.

Tekutý polymer MasterRoc SLP 2 byl navržen pro úpravu půd při použití razicích štítů. Tekutý polymer MasterRoc SLP 2 má vynikající výsledky při restrukturalizaci půd a je účinný u hrubých čistých písků a štěrků.

POUŽITÍ

  • Úprava půd pro štítové tunelovací stroje (EPB) pracující s vyrovnáváním tlaku země
  • Nevhodně zrnité půdy s malým obsahem jemného podílu, zvodnělý podklad a půda s vysokým tlakem vody u štítových tunelovacích strojů (EPB)
  • Zlepšení výnosu a vlastností filtračního koláče bentonitových kalů; Vhodné pro bentonitové kaše v zasolených půdách