MasterRoc TSG 7

Hmota k těsnění štítů pro tunelovací razicí štíty (TBM).

 

POPIS

Hmota k těsnění štítů MasterRoc TSG 7 je určena pro tunelovací razicí štíty (TBM). Těsnicí hmota MasterRoc TSG 7 efektivně těsní mezeru mezi štítem a betonovými segmenty a zabraňuje tak vnikání vody, zalévací směsi nebo půdy.

Těsnicí hmota MasterRoc TSG 7 je určena k počátečnímu naplnění, které odolává tlakům vody a půdy a neprolomí se ani při vysokých mechanických tlacích. Po počátečním naplnění je nutné použití čerpatelných hmot, jako je těsnění MasterRoc TSG 6, aby bylo zajištěno efektivní těsnění a ochrana štítu TBM. Těsnicí hmota MasterRoc TSG 7 vynikající čerpací vlastnosti a adhezi k většině povrchů

Její hlavní výhodou je, že zabraňuje vnikání půdy, vody nebo zalévací směsi do štítových TBM.