MasterRoc TSL 865

Elastický nástřik stěn na bázi polymeru (TSL) pro zpevnění povrchu půdy, horniny a uhelné vrstvy a na ochranu proti zvětrávání

 

POPIS

MasterRoc TSL 865 je jednosložkový polymerní prášek k aplikaci nástřikem na půdu a horninu ke zesílení nebo ochraně zvětrávání. Díky dobré vazbě na většinu substrátů, vysoké elasticitě a vysoké pevnosti v tahu stabilizuje horninu a prodlužuje její odolnost. Stříkaný beton lze aplikovat na tuto membránu, jakmile zatuhne.

POUŽITÍ

 • Stabilizace půdy a horniny
 • Možná alternativa k ochraně sítěmi/pletivem s kotvením hornin nebo bez něj
 • Předběžná ochrana úklonů vázající povrch, než bude plocha připravená k nástřiku betonu
 • Podpora pilířů/klenby
 • Pomáhá snižovat praskání tvrdé horniny
 • Asanace poškozených ploch
 • Ucpání větrných kanálů
 • Zadržení vody v nádržích

VÝHODY

 • Dobrá vazba na beton, horninu a uhlí.
 • Aplikace nástřikem jednoduchým zařízením.
 • Rychlé tuhnutí; umožňuje přestat a začít kdykoliv; snadno čistitelné s minimem odpadu.
 • Snižuje mechanický rozpad hornin na vzduchuzvětrávání.