MasterSeal - Hydroizolace a tmely

Výrobky MasterSeal k hydrofobizaci povrchu konstrukcí

Nabídka ručně aplikovaných stříkaných hydroizolačních souvrství je určena k zastavení průsaku vody průniku vlhkosti v řadě nových i stávajících konstrukcí. Naše univerzální, špičkové a inovativní technologie jsou vhodné pro hydroizolace všech typů konstrukcí včetně parkovišť, dopravních ploch, průmyslových objektů, zařízení pro úpravu pitné vody a odpadní vody, potrubních a podzemních konstrukcí.
V náročných aplikacích jako např. u parkovacích ploch, mostů a stadionů, kde jsou konstrukce trvale vystaveny povětrnostním vlivům a obrušování, naše vysoce jakostní hydroizolační membrány zaručují mimořádnou trvanlivost a dlouhou životnost.

Hydroizolace odpadních jímek

Stavební průmysl využívá našich důkladných znalostí korozivního prostředí v zařízeních pro úpravu odpadní vody a více než stoletých zkušeností z opravy a ochrany betonu. Proto je BASF celosvětově vedoucím dodavatelem řešení pro úpravu vody. Naše špičkové technologie jsou důkladně testovány, aby vyhovovaly místním normám a vysokým požadavkům místního životního prostředí.

MasterSeal 7000 CR - Unikátní vodotěsný a chemicky odolný nátěrový systém do náročných prostředí

Hydroizolační řešení v jednom kroku a pro všechny konstrukce

Naše produktové kombinace na míru zákazníkům zahrnují nejrychleji a nejsnáze instalovatelné dostupné technologie. Usilujeme o kompletní systémový přístup, který umožňuje nalézt nejúspornější a časově nejefektivnější řešení pro každý individuální projekt v oblasti hydroizolací.
Lokální stavební zkušenosti ve spojení s více než 100 lety znalostí z výroby produktu umožnily nesčetné úspěšné náročné konstrukce a hydroizolace po celém světě. Naše globální síť odborníků poskytuje vlastníkům, investorům, projektantům a realizátorům technická řešení pro uskutečnění odvážných projektů.
Pro úspěch projektu má zásadní význam odborné poradenství a produktová kompatibilita mezi vodoizolačními a opravárenskými systémy.

Parkovací plochy

Watermanagement

Podzemní systémy

MasterSeal 7000 CR

Kompletní ochrana pro extrémní podmínky

MasterSeal TC 373

2K-EP, bezrozpouštědlový, pigmentovaný, uzavírací nátěr pro systémy parkovišť

MasterSeal 501

Ochranný nátěrový izolační systém / krystalizace pro zvýšení vodonepropustnosti betonů.

MasterSeal 531

Vodotěsná povlaková stěrka pro zásobníky pitné vody, nádrže, vany, betonové opěrné zdi a základy.

MasterSeal 560

Dvoukomponentní elastická membrána se sníženou hmotností, pro ochranu a nepropustnost betonu, rychle tvrdnoucí, dodávaná v bílé a šedé barvě.

MasterSeal 588

Pružný hydroizolační cementový nátěr/stěrka pro ochranu betonových konstrukcí a zdiva.

MasterSeal 590

Velmi rychle tuhnoucí malta pro utěsňování průsaků tlakové vody v betonu a zdivu.

MasterSeal 6100 FX

Jednokomponentní pružná cementová membrána se sníženou hmotností, pro ochranu a hydroizolaci betonových konstrukcí

MasterSeal 910

Bobtnající těsnící pás do pracovních spár.

MasterSeal 912

Bobtnající těsnící pás do pracovních spár.

MasterSeal 930

Řešení na utěsnění dynamických spár pro aplikace vyžadující rychlý návrat do provozu.

MasterSeal M 689

Hydroizolační membrana na bázi 100% polyurei pro hydroizolační vrstvy.

Realizace sanací podzemních garáží

Realizace sanací

Ke stažení

Brožura Cementové hydroizolace nové generace

pdf (519,82 Kb)

Brožura Izolace v průmyslu

pdf (3,73 Mb)

Leták MasterSeal M 689

pdf (884,46 Kb)

MasterSeal 345: DoP EN

pdf (60,03 Kb)