​MasterSeal 7000 CR

Řešení pro extrémní výzvy v odpadních vodách

 

Betonové konstrukce čističek odpadních vod jsou vystaveny složitým procesům fyzikální a chemické koroze. MasterSeal 7000 CR je speciálně navržen tak, aby dokázal řešit tyto náročné výzvy.

Unikátní kombinací aplikačních a provozních vlastností 

Vysoká odolnost systému MasterSeal 7000 CR vůči oděru a biogenní korozi kyselinou sírovou je ideální do náročných podmínek, které se vyskytují v nádržích předběžné úpravy, aktivačních nádržích, vyhnívacích nádržích nebo kanalizacích. Jeho dynamické a statické schopnosti přemosťování trhlin chrání beton před trhlinami, čímž prodlužují životnost stavby.

  Prokázaná trvanlivost 

 

 Vlastnosti produktu


 Rychlá a snadná aplikace  válečkem nebo stříkacím zařízením při teplotách od 5oC do 35oC

 Vynikající vlastnosti tvrdnutí, které snižují dobu prostojů

 Specifická chemická odolnost, včetně vysokých koncentrací biogenní kyseliny sírové

 Schopnost přemostit trhliny až do 0,7 mm

 Maximální tolerance k vlhkosti podkladu, včetně aplikace na vlhké podklady

Rychlá a snadná aplikace – dokonce i na vlhké poklady 

Snadná aplikace systému MasterSeal 7000 CR stříkáním nebo válečkem, jakož i jeho kompatibilita s vlhkými podklady je zvlášť vhodná do podmínek zařízení na úpravu odpadních vod. Prostoje, které jsou vždy kritické při zastavení procesu čištění odpadních vod, jsou rovněž zkráceny díky rychlému tvrdnutí, což umožňuje kontakt s vodou již 24 hodin po aplikaci při teplotě 20 °C.

 Aplikace stříkacím zařízením 

Rychlé a snadné nanášení stříkáním při teplotách od 5oC do 35oC

Video: Aplikace MasterSeal 7000 CR stříkacím zařízením

Ruční aplikace válečkem 

Rychlé a snadné nanášení válečkem při teplotách od 5oC do 35oC

Video: Ruční nanášení MasterSeal 7000 CR

Výzvy při čištění odpadních vod 

1. Silné proudění vody a voda obsahující tuhé částice > Oděr

2. Smrštění betonu a koroze ocelové výztuže > Trhliny, průsaky a strukturální poškození konstrukcí

3. Výskyt chemických látek and vhodné podmínky pro biogenní kyselinu sírovou > Chemické působení

         Prodloužení životnosti konstrukcí a snížení doby nutné pro údržbu a opravy

Oblasti použití

  • Čistírny městských a průmyslových odpadních vod – přítokové a odtokové řády
  • Bioplynové stanice
  • Sekundární záchytné jímky v průmyslových závodech
  • Kanalizační odpadní potrubí

Usazovací nádrž čistírny odpadních vod v Poznani, Polsko

Sekundární záchytná jímka čistírny odpadních vod v Málaga, Španělsko

Chemická ochrana šachty v Itálii

Chemická ochrana okrajníků v Itálii

Ke stažení

MasterSeal 7000 CR: Brožura

pdf (724,62 Kb)

MasterSeal M 790: Prohlášení o vlastnostech

pdf (130,99 Kb)

MasterSeal M 790: Technický list

pdf (782,80 Kb)

MasterSeal P 770: Technický list

pdf (690,92 Kb)