​MasterSet R 433 - Zpomalovací přísada ze sacharózy pro běžné betony.


Použití zpomalovací přísady pro běžné betony MasterSet R 433  

  • MasterSet R 433 se používá pro zpomalení tuhnutí betonu a malty při běžné stavební výrobě.
  • Schváleno pro předpjatý beton.
  • Přísada odpovídá normě EN 934-2.
  • Přísadu je možné používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté betony.

Působení zpomalovací přísady pro běžné betony MasterSet R 433

  • MasterSet R 433 ovlivňuje reakci C3A fáze cementu, a tím zpomaluje celkovou hydrataci cementu.
  • Vývin hydratačního tepla následkem toho klesá a dochází k nárůstu konečných pevností betonu.
  • MasterSet R 433 je vhodný především pro masivní betonové konstrukce.
  • Množství alkálií přísadou vnesené do betonu vyjádřené jako Na2O ekvivalent nepřesahuje 0,02 % hmotnosti, vztaženo k cementu.

Ke stažení

MasterSet R 433: Prohlášení o vlastnostech

pdf (934,55 Kb)

MasterSet R 433: Technický list

pdf (172,11 Kb)