MasterSure – Přísady pro zachování konzistence betonu

Jak přísady pro zachování konzistence betonu MasterSure fungují?

MasterSure je novou generací polymerů, která zaručuje udržení konzistence betonu bez vlivu na dobu tvrdnutí nebo předčasnou ztrátu konzistence.

Proč jsou přísady pro zachování konzistence betonu MasterSure jedinečným řešením pro zákazníky?

Přísady MasterSure pro zachování konzistence betonu jsou revolucí v dodávkách betonu a parametrech konzistence, protože zpomalují absorpci polymeru na povrchu zrn cementu, čímž zachovávají zpracovatelnost betonu po delší dobu (více než 2 hodiny u hotové směsi a více než 45 minut u prefabrikovaného betonu). Lze jej používat společně s přísadou pro snížení hodnoty vodního součinitele nebo jako samostatný produkt pro zvýšení konzistence betonových směsí.

Volba správného dodavatele příměsí je pro úspěch zásadní.

V rámci produktové řady MasterSure je k dispozici i technická podpora týmu Master Builders Solutions společnosti BASF. Našim zákazníkům nasloucháme a úzce s nimi spolupracujeme, a proto jsme schopni uvádět na trh nové a velmi zajímavé produkty a vyvíjet specifická řešení pro nejefektivnější a nejúspornější výrobu betonu.

MasterSure 900

Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence, na bázi polykarboxylátetheru.

MasterSure 965

Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence betonové směsi s recyklovaným kamenivem, na bázi polykarboxylátetheru.

Ke stažení

Brožura Beton s nízkou viskozitou

pdf (877,13 Kb)

Certifikát DE

pdf (422,35 Kb)

Referenční list - rozšíření laboratoří Midwest Research Farm

pdf (164,21 Kb)

Referenční list: Mostní konstrukce přes Blšanku

pdf (1,74 Mb)

Referenční list: Parkovací dům České Budějovice

pdf (320,20 Kb)