UCRETE MF AS - Vysoce odolný elektrostaticky vodivý podlahový systém

 

Popis vysoceodolného elektrostaticky vodivého podlahového systému

Ucrete MF AS je jedinečná vysoceodolná polyuretanová pryskyřice s vysokou odolností proti agresivním chemikáliím. Zajišťuje hladkou vysoce odolnou podlahu; je vhodná pro aplikace především v suchých provozech.

Ucrete MF AS je vhodná podlaha pro elektrotechnický průmysl na ochranu citlivých elektronických zařízení a do prostorů s nebezpečím výbuchu. Hutnost a nepropustnost systému zajišťuje ideální podlahovou úpravu pro aplikace v potravinářských, farmaceutických a výrobních provozech, včetně tzv. čistých provozů, laboratoří, expedičních prostor a skladišť a všude tam, kde se požaduje robustní podlaha s dlouhou životností.

Podlahový systém Ucrete se dlouhodobě v širokém rozsahu používá v průmyslových provozech více než 40 let, mnohé ze starších podlahových aplikací jsou stále v provozu. Na vyžádání je k dispozici referenční seznam úspěšných aplikací.

Ke stažení

Ucrete MFAS: Prohlášení o vlastnostech

pdf (145,36 Kb)

Ucrete MFAS: Technický list

pdf (158,08 Kb)