Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  ​Dvoufázový migrující inhibitor koroze pro železobetonové konstrukce

  MasterProtect 8500 CI zabraňuje korozi ocelové výztuže a prodlužuje životnost železobetonových konstrukcí

  V posledních padesáti letech se koroze ukázala jako nejvýznamnější příčina poškození železobetonových konstrukcí. Kromě vysokých nákladů, které jsou spojeny se sanací konstrukcí, značné náklady plynou také z výpadků provozu nebo omezení přístupu.

  Prodloužení životnosti ​betonových konstrukcí

  Rostoucí poptávka po delší životnosti a potřeba obnovy a renovace stávajících budov vedly k potřebám metod prevence a opravy, které splňují tyto požadavky z hlediska odolnosti. Zhoršující se klimatické, environmentální a provozní podmínky představují nové výzvy pro konstrukce navržené tak, aby vydržely déle.

  Výhody dvoufázového migrujícího inhibítoru koroze MasterProtect 8500 CI

  icon_money

  MasterProtect 8500 CI umožňuje významné snížení nákladů ve srovnání s tradičními metodami opravy betonu. V případě nepatrného poškození betonu korozí je možné vyhnout se drahým opravám a zachovat konstrukci ošetřovacím prostředkem proti korozi. Navíc minimalizací prostojů a omezení pro uživatele se rovněž významně sníží náklady. V závislosti na konkrétních podmínkách může být celková úspora nákladů projektu vyšší než 50%.

   

  icon_people.jpg 100 let

  Více než 100 let znalostí a zkušeností s korozí. Naši odborníci vám pomohou najít nejefektivnější řešení pro ochranu betonu.


  icon_pinsel.jpg 1 složkový

  MasterProtect 8500 CI je jednosložkový inhibitor koroze – je pripravený k okamžitému použití a není potřeba žádného dalšího materiálu.​​


  Jak MasterProtect 8500 CI zabraňuje procesu koroze​

  MasterProtect 8500 CI je inhibitor koroze na bázi silanu působící ve dvou fázích, je aplikován na povrch a vhodný jako součást prevence, ochrany nebo zpomalení koroze. Jde o revoluční směs vysoce kvalitních silanů s dalším inhibitorem koroze, který se aktivuje vlhkostí pronikající povrchem trhliny nebo v důsledku stárnutí betonu.

  MasterProtect 8500 CI má dvě funkce. Silanová báze poskytuje výhody podobné vodoodpudivým těsnicím hmotám a zakomponované inhibitory koroze se přenášejí do betonu spolu se silanem. Inhibitory zůstávají v betonu, dokud se vodoodpudivost časem nesníží nebo dokud beton nepopraská. Pak se stanou pohyblivými a vlhkost je přenáší hlouběji do betonu. Povrchové napětí produktu MasterProtect 8500 CI je ve srovnání s vodou přibližně třetinové a nízká viskozita zlepšuje pronikání do betonu. Kromě toho má MasterProtect 8500 CI velmi nízkou viskozitu umožňující lepší pronikání do betonu v širokém teplotním rozsahu. Má nižší obsah VOC a vyšší bod vzplanutí, což vede k celkově jednodušší a bezpečnější manipulaci s produktem jako je tomu v případě mnoha jiných inhibitorů.

  Betonové konstrukce musí být chráněné před korozivními látkami

   

  Průmyslové nádrže, sila nebo bazény v kontaktu s chlorovanou vodou nebo vystaveny působení solí ze vzduchu.

   

  Plochy vystavené častému působení odmrazovacích prostředků (posypových solí), např. parkovací domy.

   

   

  Stavby na pobřeží

   

   

  Typické přímořské stavby jako jsou přístavní hráze, mola, mosty v zónách přímého dosahu mořské vody.

   

  Mosty vystavené slanému vzduchu nebo účinku mořské vody.

   

  Dlouhodobá úspora nákladů

  Umíme prokázat, že náš produkt je rentabilní

  Společnost Master Builders Solutions vycházela z odborných znalostí odvětví a vyvinula nástroj pro analýzu nákladů životního cyklu (LCCA), aby pomohla zákazníkům s tímto úkolem.

  Výstup analýzy je jednoduché zpřístupnit projektovému týmu formou zprávy.​

  MasterProtect 8500 CI_náklady  Ke stažení

  Brožura MasterProtect 8500 CI

  pdf (942,46 Kb)

  MasterProtect 8500 CI: Prohlášení o vlastnostech

  pdf (193,47 Kb)

  MasterProtect 8500 CI: Technický list

  pdf (1,70 Mb)